Biznesplanowanie łatwe nie jest, jak więc bezboleśnie przygotować biznesplan?

Data dodania: 2009-07-25

Wyświetleń: 2505

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dobrze, wyczerpująco przygotowany biznesplan powinien w jak najlepszym stopniu odzwierciedlać strategię działania przedsiębiorstwa i przede wszystkim być czytelną, jasną informacją dla odbiorcy. Jak przygotować taką informację i od czego zacząć?
Na początek dobrze jest stworzyć ogólny jej zarys, korzystając z przykładowej listy zagadnień, które powinny być zawarte w biznesplanie. Są to:

- streszczenie menedżerskie – rodzaj spisu treści (wprowadzenia), w kilku punktach lub w skondensowanej opisowej formie należy w nim przedstawić główne elementy całego dokumentu,
- wizja – sprawia zazwyczaj najwięcej kłopotów, należy w niej krótko i zwięźle określić główny powód działalności firmy, innymi słowy cel , dla którego została powołana, czy „marzenie”, które firma chciałaby zrealizować,
- misja – misję firmy należy rozumieć jako jej cel ogólny, w odróżnieniu od wizji, która jest swego rodzaju obrazem idealnym, misja bardziej konkretnie wskazuje kierunki działalności,
- możliwości – w tym dziale należy skupić się nad szansami, jakie daje przedsiębiorstwu funkcjonowanie na określonym rynku (potencjał firmy i możliwości jego wykorzystania),
- strategia rynkowa – opisuje sposób funkcjonowania na rynku, również w odniesieniu do przedsiębiorstw konkurencyjnych,
- strategia biznesowa – skupia się na opisie działalności (produktów, usług, sprzedawanych towarów), czyli na samym przedsiębiorstwie i osiąganych przez nie wynikach,
- organizacja, operacje, zarząd – w tej części biznesplanu należy przedstawić schemat organizacyjny firmy , sposoby działania, strukturę i kierownictwo (zarząd lub właścicieli),
- kompetencje i wyzwania – wskazują słabe i mocne strony przedsiębiorstwa,
- finanse – powinny zawierać sprawozdania finansowe historyczne, bieżące i planowane.

Zagadnienia te można dowolnie uprościć i zmodyfikować, pamiętając jednak, że opracowanie
powinno mieć dostępną i uporządkowaną formę, czytelną dla potencjalnego odbiorcy, niekoniecznie dobrze zorientowanego w sytuacji firmy.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena