Artykuł pochodzi z blooga MyBankier.com Pawła Stopki

Data dodania: 2009-07-21

Wyświetleń: 10925

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam rozwiązanie, o którym zapewne nie wielu z was wie, a często bywa i tak, że ludzie bez wiedzy po prostu wyrzucają 100% dobrą gotówkę do śmieci , myśląc iż już do niczego się nie przyda, a tym bardziej nie będzie można nią zapłacić.

Czasami można i znaleźć 50% nominału 100 zł – a ty co byś zrobił z takim banknotem?

Bank dokonują wymiany zużytych, uszkodzonych znaków pieniężnych, jeśli autentyczność banknotów lub monet nie budzi podejrzeń a ich cechy umożliwiają rozpoznanie ich wartości nominalnej.

Zużytą lub uszkodzoną walutę na terenie naszego kraju możemy dokonać za pośrednictwem banku , który przyjmuje ją na podstawie wypełnionego przez klienta zlecenia.
Operacja ta nazywa się inkasem polega na przesłaniu( na koszt klienta) do banku zagranicznego znaków pieniężnych, nie nadających się do obrotu kasowego i skupu z powodu nadmiernego zniszczenia lub zużycia, bądź wycofanych z obiegu przez emitenta , ale podlegające wymianie przez dany bank zagraniczny.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem w przypadku waluty obcej jest jej wymiana w danym kraju tej waluty w banku, Najlepiej przekazać rodzinie albo znajomym którzy wybierają się do tego kraju , żeby bez kosztów nam wymienili zużytą walutę.

Bank dokonuje wymiany:
1. banknoty walut obcych wykazane w tabeli kursów banku, ale wycofane z obiegu przez kraj, w którym zostały wyemitowane w terminie określonym przez emitenta, oraz banknoty których stopień zniszczenia lub zużycia uniemożliwia ocenę autentyczności.
2. banknoty walut obcych emitowane przez kraje Unii Gospodarczo –Walutowej wycofane z obiegu przed dniem 31 grudnia 2001 r- w terminie oznaczonym do wymiany przez emitenta, oraz te które nie spełniają warunków pozwalających na dokonanie przez bank wymiany z powodu ich nadmiernego zniszczenia lub zużycia.

Za znaki pieniężne zużyte lub nadmiernie zniszczone uważa się:
1. banknoty
- z usuniętym lub zatartym portretem, podpisami, serią, numeracją, nadpalone, zbutwiałe, sprane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, postrzępione, posiadające nadmierne ubytki oraz rozdarcia, sklejone nieodpowiednią taśmą o umyślnie zniekształconych lub uszkodzonych zasadniczych elementach banknotu.
2. monety:
- posiadające wszelkiego typu uszkodzenia mechaniczne(np. wgniecenia, odkształcenia, otwory) skorodowane, wytarte, odbarwione.

W przypadku, gdy do inkasa ma być złożona waluta, których stan uniemożliwia ich przeliczenie, klient powinien dostarczyć oświadczenie ( w formie aktu notarialnego przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język angielski) , zawierające deklarowaną kwotę banknotów oraz opis okoliczności, w jakich uległy zniszczeniu.

Uszkodzone PLN- jak wygląda wymiana?

1 Banki wymieniają w pełnej nominalnej wartości zużyte lub uszkodzone znaki pieniężne, jeżeli odpowiadają następującym warunkom:
a) banknoty
-posiadające 100% pierwotnej powierzchni, w tym również uszkodzone wskutek umieszczenia trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku, a także zabrudzone, poplamione itp.
- przerwane na dwie części sklejone ze sobą lub niesklejone, jeżeli obie części pochodzą z tego samego banknotu, nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100% pierwotnej powierzchni.
- Jeżeli zachowały ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie.
b) Monety, jeżeli zachowały istotne elementy plastyczne, w tym również uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, rysunku lub innego znaku, a także rozłączone elementy( rdzeń i pierścień) monety tej samej nominalnej wartości.

3. Banki wymieniają w połowie nominalnej wartości przedstawione do wymiany części znaków pieniężnych, jeżeli odpowiadają następującym warunkom:
-banknoty, jeżeli zachowały od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie
- monety jeżeli zachowały przynajmniej jeden element( rdzeń-środek, lub pierścień-zewnętrzna cześć monety) i jego istotne elementy plastyczne.Dlatego jak widzicie warto się zastanowić zanim wyrzucimy znalezioną część banknotu , przed tym czy czasami nie uda się odzyskać części wartości nominalnej takiego banknotu.
Wiele banknotów lub monet zniszczonych lub źle wykonanych przez mennice polską( produkują pieniądze PLN ) są wysoko wartościowymi okazami kolekcjonerskimi.
Artykuł napisany w oparciu o książkę Konrada Ustjaka ”Poradnik Kasjera” na bazie którego odbyłem szkolenie z identyfikacji banknotów i monet różnych walut dzięki firmie TOP-ARTE.

Pozdrawiam i zapraszam na MyBankier.com Zobacz Teraz
Paweł Stopka


Licencja: Creative Commons
0 Ocena