Fizjoterapia to nauka będąca dziedziną medycyny rehabilitacyjnej. Jest ona zespołem działań mających na celu wzbudzenie w organizmie określonej reakcji, która jest efektem oddziałującego na nie bodźca. Fizjoterapia wykorzystuje różne sposoby reagowania organizmu na bodźce. Jest to jedna wielka dziedzina grupując wiele pod dziedzin rehabilitacji.

Data dodania: 2009-07-15

Wyświetleń: 3674

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Fizjoterapia to nauka będąca dziedziną medycyny rehabilitacyjnej. Jest ona zespołem działań mających na celu wzbudzenie w organizmie określonej reakcji, która jest efektem oddziałującego na nie bodźca. Fizjoterapia wykorzystuje różne sposoby reagowania organizmu na bodźce. Jest to jedna wielka dziedzina grupując wiele pod dziedzin rehabilitacji.

Rodzaje fizjoterapii

Fizjoterapia jako nauka jest pojęciem bardzo szerokim obejmującym wiele węższych dziedzin. Kryterium ich podziału jest rodzaj wykorzystywanego bodźca. Stosując to kryterium można wyróżnić takie sub dziedziny fizjoterapii jak klimatoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, fizykoterapia oraz balneoterapia.

Klimatoterapia jest popularnie nazywana leczeniem klimatycznym. Polega okaleczeniu za pomocą zmiany klimatu w którym normalnie żyje pacjent. Dziedzina ta jako bodźce wykorzystuje światło słoneczne, świeże powietrze oraz kąpiele w otwartych, naturalnych zbiornikach wodnych. Ta dziedzina fizjoterapii wykorzystywana jest najczęściej w leczeniu sanatoryjnym.

Hydroterapia to leczenie przy pomocy wody. Ta dziedzina fizjoterapii wykorzystuje bodźce wpływające na organizm w sposób mechaniczny, chemiczny oraz termiczny. W hydroterapii wykorzystywana jest zwykła, niemineralna woda. Wykorzystywane są tu jej różne temperatury oraz ciśnienie. Woda jest wykorzystywana do kąpieli, masaży, płukania, polewania i okładów.

Koleją dziedziną fizjoterapii są różnego rodzaju masaże lecznicze. Występują one w różnej formie. Bodźcem wykorzystywanym w tej metodzie leczniczej jest oddziaływanie mechaniczne na organizm, przy jednoczesnej bierności osoby poddanej masażowi. Masaż leczniczy może być prowadzony przy użyciu specjalnych przyrządów wibracyjnych i pneumatycznych. Za pomocą masaży leczone są choroby natury ortopedycznej oraz neurologicznej.

Fizykoterapia bardzo często mylona jest z fizjoterapią czyli dziedziną od niej znacznie szerszą. Fizykoterapia wykorzystuje różne bodźce wytworzone w sposób sztuczny związane ze zjawiskami fizycznymi. W metodzie tej wykorzystuje się przede wszystkim prąd elektryczny, ciśnienie wody, różne temperatury, światło, pole magnetyczne oraz ultradźwięki. Efekty leczenia fizykoterapeutycznego uzależnione są przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego bodźca oraz czasu i natężenia jego stosowania.

Balneoterapia to sposób rehabilitacji medycznej wykorzystywany głównie w uzdrowiskach i sanatoriach. Bodźcem w przypadku tej dziedziny są składniki zawarte w wodach mineralnych oraz różnego rodzaju peloidy jak na przykład borowina, które oddziałują na organizm poprzez ich wypicie, inhalację, kąpiele, płukania oraz sporządzone z nich okłady.

Działanie i zastosowanie fizjoterapii

Rehabilitacja wykorzystująca jedną z metod fizjoterapii ma na celu wywołanie w organizmie określonej reakcji na bodziec. Reakcje te mogą być różne w zależności od rodzaju, natężenia oraz czasu oddziaływania danym bodźcem. Przykładowo przy pomocy określonej temperatury, lub zastosowaniu ultradźwięków można wywołać w organizmie rekcje biochemiczne, w wyniku których powstaną naturalne substancje lecznicze organizmu. Wszelkiego rodzaju oddziaływanie mechaniczne takie jak masaże lecznicze lub hydromasaże mają wpływ na wzrost siły i sprawności stawów i mięśni a także nerwów.

Fizjoterapia ma na celu likwidacje czynników chorobowych z organizmu, przywrócenie jego siły i pełnej sprawności, jak również profilaktyka przeciwko pojawianiu się chorób lub ich nawrotom, oraz pomoc w gojeniu się organizmu i przywrócenie najwyższej jakości jego funkcjonowania.

Poszczególne sub dziedziny fizjoterapii są wykorzystywane przede wszystkim do leczenia chorób układu nerwowego, narządów ruchu, układu oddechowego, chorób skóry, układu pokarmowego i wielu innych. To również sposób na przywrócenie maksymalnej sprawności ruchowej po ciężkich złamaniach kończyn, oraz po różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych.

Zabiegi fizjoterapeutyczne są prowadzone przez fizjoterapeutów lub rehabilitantów. Są to osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz wiedzy w jednej lub kilku dziedzinach rehabilitacji medycznej. Zabiegi tego typu przeprowadzane są przeważnie w prywatnych gabinetach, sanatoriach, uzdrowiskach, oraz w przychodniach regionalnych i przyszpitalnych.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena