Wysokość podwyżek dla nauczycieli będzie zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego. Średnia wysokość zarobków może sięgnąć nawet 4 tys. zł

Data dodania: 2009-04-18

Wyświetleń: 3219

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dwie podwyżki w tym roku
31 marca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie określające wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W ciągu tego roku nauczyciele otrzymają dwie podwyżki:

- pierwszą za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia (zróżnicowana w zależności od stopnia awansu)

- drugą za okres od 1 września do 31 grudnia (jednakowa dla wszystkich - 5% w stosunku do stycznia 2009)

Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego: (1. 01-31.08.2009; 2. 1.09-31.12.2009)

Nauczyciel stażysta
1. 1.815 zł
2. 1.906 zł

Nauczyciel kontraktowy
1. 1.869 zł
2. 1.962 zł

Nauczyciel mianowany
1. 2.121 zł
2. 2.227 zł

Nauczyciel dyplomowany
1. 2.492 zł
2. 2.616 zł

Podwyżki wynagrodzenia średniego nauczycieli


Wynagrodzenie średnie w styczniu 2009 r. wg kwoty bazowej na styczeń 2009 r.

Nauczyciel stażysta 2.187 zł
Nauczyciel kontraktowy 2.417 zł
Nauczyciel mianowany 3.136 zł
Nauczyciel dyplomowany 4.007 zł

Wynagrodzenie średnie we wrześniu 2009 r. wg kwoty bazowej na wrzesień 2009 r.

Nauczyciel stażysta 2.287 zł
Nauczyciel kontraktowy 2.538 zł
Nauczyciel mianowany 3.293 zł
Nauczyciel dyplomowany 4.208 zł

Podstawa prawna:

* Rozporządzenie MEN z 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 422)– załącznik.
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej -§ 1,
* Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – art. 30 ust. 3.
* Ustawa budżetowa na rok 2009 z 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 10, poz. 58) – art. 15 ust. 2.

Więcej informacji dla nauczycieli na blogu dla nauczycieli
Licencja: Creative Commons
0 Ocena