przemoc

Lagry i łagry - próba porównania

Lagry i łagry - próba porównania

Przygotowałem dla nauczycieli polonistów oraz dla uczniów klas trzecich liceum oraz klas czwartych technikum proste i przejrzyste zestawienie podobieństw i różnic pomiędzy niemieckimi obozami koncentracyjnymi a sowieckimi łagrami. Oczywiście, najprościej zrobić to w formie tabeli, ale na Eiobie trudno tak sformatować. Korzystajcie, uzupełniajcie etc.

Wielu ludzi obojętnie przechodzi obok krzywdy ludzkiej. Dzieje się tak, ponieważ każdy z nas boi się, że to on może zostać obiektem prześladowań.

Wielu ludzi obojętnie przechodzi obok krzywdy ludzkiej. Dzieje się tak, ponieważ każdy z nas boi się, że to on może zostać obiektem prześladowań.

Ile razy przechodziliśmy ulicą widząc, jak grupka chłopców poniża swojego młodszego kolegę? Popatrzyliśmy chwilę i od razu odwróciliśmy wzrok. Typowy przejaw strachu, to normalne. Ale pomyślmy, czy chcielibyśmy być na miejscu człowieka, który boi się wyjść z domu, odebrać telefon, czy też wyjrzeć przez okno?

Conan Barbarzyńca

Conan Barbarzyńca

Hitler i hitlerowcy w wyobraźni naszego ludu zajmują miejsce podobne do króla Heroda – jako mit, całkiem od historycznych realiów oderwany. Coś na kształt manichejskiego „złego boga“ – który równie dobrze może być źródłem strachu, jak i podziwu, a i przykładem do naśladowania.