corporate identity

Systemy logo w portfolio ofertowym firmy.

Systemy logo w portfolio ofertowym firmy.

W dwóch wypadkach konieczne jest systemowe podejście do projektowania logo. Pierwszy, gdy firma ma szerokie portfolio ofertowe. Druga sytuacja dotyczy grupa kapitałowych i holdingów. Logo firmowe spółek mogą być ze sobą powiązane, lub mogą nawiązywać do logo stosowanego przez spółkę nadrzędną.