marka firmy

Systemy logo w portfolio ofertowym firmy.

Systemy logo w portfolio ofertowym firmy.

W dwóch wypadkach konieczne jest systemowe podejście do projektowania logo. Pierwszy, gdy firma ma szerokie portfolio ofertowe. Druga sytuacja dotyczy grupa kapitałowych i holdingów. Logo firmowe spółek mogą być ze sobą powiązane, lub mogą nawiązywać do logo stosowanego przez spółkę nadrzędną.

Rebranding. Niezbędna ingerencja w wizerunek firmy.

Rebranding. Niezbędna ingerencja w wizerunek firmy.

Zwiększenie szans na sukces rynkowy kryje się w działaniach związanych z kreowaniem wizerunku marki, rozumianym jako tworzenie image przedsiębiorstwa. Rebranding to takie lansowanie nowej marki i kształtowanie wartości przez nią oferowanych, aby klienci znali i cenili to, co przedsiębiorstwo oferuje lepszego w porównaniu z konkurentami.