Hyde Park

Rodzaje treści
Okres
Dusza – pierwiastek Doskonałości

Dusza – pierwiastek Doskonałości

Od wieków jednostki chcą panować nad ludzkimi duszami. Ta władza koncentruje się na manipulacji, której konsekwencją jest szafowanie pozycją duszy po śmierci człowieka. Wykorzystując ludzki strach, dla osiągania wymiernych korzyści materialnych straszy się ludzi piekłem, jako miejscem wiecznego potępienia.