Pewnego dnia przychodzi w życiu taki czas, kiedy zaczynamy myśleć o tym, kto odziedziczy nasz majątek kiedy nas już zabraknie. Aby mieć pewność, że spadek po nas przypadnie właściwej osobie oraz by zabezpieczyć swoje finanse przed dostaniem się w niepowołane ręce, warto odpowiednio zadbać o testament.

Data dodania: 2021-02-19

Wyświetleń: 469

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Komu powierzyć swój testament?

Co to jest testament?

Testament jest bardzo ważnym dokumentem, w którym spadkodawca zapisuje swoją ostatnią wolę dotyczącą rozporządzania całym swoim majątkiem. W dokumencie tym znajdują się zapisy mówiące o podziale majątku testatora po jego śmierci. Ponadto w testamencie mogą pojawić się również informacje mówiące o wydziedziczeniu wybranych osób.

Testament może być sporządzony własnoręcznie. Wystarczy kartka papieru i długopis. Taki dokument musi być w całości spisany ręcznie przez spadkodawcę, podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem oraz opatrzony datą i miejscowością. Zgodnie z art. 950 k. c. testament może być także sporządzony w formie aktu notarialnego. Forma ta jest o wiele pewniejsza niż testament w zwykłej formie pisemnej.

Bardzo polecanym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu w obecności adwokata. Adwokat pomoże przelać swoje myśli i ostatnia wolę na papier w taki sposób, by było to jasne, czytelne i zgodne z prawem. Tak sporządzony testament nie będzie zawierał błędów, mogących skutkować jego nieważnością.

Po co zabezpieczać testament?

Można by pomyśleć, że po zakończeniu pisania testamentu wszystko jest już załatwione a nasz majątek przypadnie w spadku dokładnie temu kogo wyznaczyliśmy. Nic bardziej mylnego. Otóż często zdarza się, że tego typu dokumenty ulegają zniszczeniu, przerabianiu, podrabianiu, a nawet zostają ukrywane. Mogą to uczynić osoby, które nie są zadowolone z zapisków znajdujących się w testamencie lub te, pragnące wyłudzić spadek. Oczywiście, testament jako dokument podlega ochronie prawnej, a wyżej wymienione czynności zgodnie z art. 270 lub art. 276 kodeksu karnego są przestępstwem. Mimo to jednak takie oszustwa zdarzają się dosyć często, a część z nich nigdy nie zostaje odkryta.

Właśnie z tego powodu dobrym pomysłem jest zabezpieczenie testamentu. Można to zrobić w różny sposób. Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań jest powierzenie go osobie, do której mamy pełne zaufanie. Jej zadaniem będzie dostarczenie dokumentu do sądu po naszej śmierci. Innym, coraz popularniejszym sposobem zabezpieczenia testamentu jest wpisanie go do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Notarialny Rejestr Testamentów

Notarialny Rejestr Testamentów, w skrócie zwany NOTR, to działający od 5 października 2011 roku system stworzony w celu rejestracji testamentów, który pozwala potwierdzić istnienie i łatwiej dotrzeć do poszukiwanego dokumentu.

Wpis do NORT jest dobrowolny – testament rejestrowany jest tylko i wyłącznie przez notariusza na wniosek spadkodawcy. Można rejestrować zarówno testamenty notarialne, jak i własnoręczne. W przypadku tego ostatniego, przed rejestracją należy pozostawić jego oryginał w notarialnym depozycie. Jeśli testator zmieni swoją wolę, może zażądać usunięcia starego testamentu z rejestru oraz sporządzić i zarejestrować nowy.

Samo zarejestrowanie testamentu w NORT jest zupełnie bezpłatne. Opłaty zostają pobierane tylko kiedy ktoś chce wyszukać jakiejś informacji w rejestrze. 

Notarialny Rejestr Testamentów nie zawiera informacji o treści testamentu, ani danych osobowych spadkobierców. Potwierdza on jedynie fakt, że określony spadkodawca sporządził i zarejestrował testament. Ponadto, za życia spadkodawcy nikt nie będzie mógł uzyskać informacji z rejestru o ewentualnym sporządzeniu przez niego testamentu. Będzie to możliwe dopiero po śmierci testatora i po okazaniu aktu zgonu. W celu sprawdzenia czy zmarły pozostawił testament należy udać się do dowolnej kancelarii notarialnej.

Jak widać, zarejestrowanie testamentu w NORT pozawala zabezpieczyć dokument przed ukryciem, przerobieniem bądź zniszczeniem. Jest to korzystne również dla spadkobierców, ponieważ podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej mogą oni dowiedzieć się nie tylko o istnieniu lub braku testamentu, ale także o tym gdzie się on znajduje.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena