Być może spotkamy się kiedyś z sytuacją, kiedy z jakiegoś powodu będziemy musieli szybko opuścić budynek, w którym akurat się znajdujemy. Warto znać wtedy zasady ewakuacji, tak aby zapobiec panice oraz zapewnić sobie jak najlepsze bezpieczeństwo i ochronę przed urazami, a w najbardziej poważnych sytuacjach uratować życie swoje oraz innych.

Data dodania: 2022-03-09

Wyświetleń: 441

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak zachować się podczas ewakuacji budynku?

Najważniejsze zasady ewakuacji

Przyczyny, dla których trzeba ewakuować się z budynku, mogą być różne. Najczęściej jest to pożar, ale zdarzają się także katastrofy budowlane i ekologiczne czy alarmy bombowe albo ataki terrorystyczne. Bez względu na powód, dla którego musimy opuścić budynek, zasada jest taka sama: trzeba to zrobić w możliwie jak najkrótszym czasie. W tym celu na ścianach pomieszczeń, korytarzy oraz w pobliżu drzwi umieszcza się znaki ewakuacyjne, które wskazują drogę do wyjścia z obiektu i których przykłady można znaleźć tutaj: https://znaki-bhp.pl/znaki-ewakuacyjne-i-ich-znaczenie. Takie oznaczenia są koloru zielonego i posiadają białe elementy w postaci ramki oraz piktogramu, które są fluorescencyjne. Oznacza to, że w przypadku braku źródła światła (na przykład kiedy w budynku zostanie odcięty prąd), świecą one „samoistnie” dzięki pochłoniętemu wcześniej światłu naturalnemu lub sztucznemu. Ta cecha znaków ewakuacyjnych jest bardzo ważna, ponieważ znacznie ułatwia odnalezienie ich na ścianach w trudnych warunkach.

W przypadku konieczności szybkiego opuszczenia budynku z powodu zagrożenia kluczowe jest zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń wyznaczonych osób. Zgodnie z polskim prawem, właściciel lub zarządca obiektu zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa znajdującym się w nich osobom i to między innymi oni odpowiedzialni są za podjęcie decyzji o ewakuacji i zadbanie o jej sprawne przeprowadzenie.

Podczas ewakuacji nie można biegać, krzyczeć, popychać i wyprzedzać innych oraz zatrzymywać się i zawracać bez naprawdę poważnej potrzeby.  W przypadku dużego zadymienia należy poruszać się w pozycji pochylonej i zasłaniać nos oraz usta. Przyjmuje się, że ostatnia ewakuowana osoba zamyka wszystkie drzwi.

  

  

Jakie są etapy ewakuacji?

Pierwszy krok to oczywiście ogłoszenie ewakuacji oraz poinformowanie wszystkich osób znajdujących się w obiekcie o rodzaju zagrożenia. Najpierw trzeba zadbać o bezpieczeństwo osób będących najbliżej jego źródła lub też takie, dla których ewakuacja może być utrudniona. Jeżeli dostępne wyjścia są odcięte na przykład przez pożar, należy zgromadzić ludzi jak najdalej od zagrożenia oraz przeprowadzić ich ewakuację wszelkimi dostępnymi środkami. W takiej sytuacji może dojść do konieczności skorzystania z okien czy szybów zamiast ze standardowych wyjść ewakuacyjnych.  

Po opuszczeniu poszczególnych pomieszczeń należy trzymać się blisko ścian aby nie stracić orientacji i korzystać z drogi ewakuacyjnej wyznaczanej przez znaki ewakuacyjne zastosowane w obiekcie, aż dotrzemy do wyjścia z budynku. Natomiast po opuszczeniu obiektu trzeba udać się w wyznaczone miejsce zbiórki, co ułatwi przeliczenie zebranych oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Jakie znaki ewakuacyjne są najczęściej spotykane?

Najbardziej istotny jest znak wyjście ewakuacyjne, który wskazuje na to, jakie drzwi trzeba wybrać w celu opuszczenia budynku (nie zawsze są to główne drzwi wejściowe). Często spotyka się także wszelkiego rodzaju strzałki kierunkowe nadrukowane na prostokątnych lub kwadratowych tabliczkach, oznaczenia instruujące, w którą stronę należy otwierać drzwi oraz oznaczenia schodów i stopni. Cały katalog znaków ewakuacyjnych oraz innych znaków bezpieczeństwa można znaleźć na stronie https://znaki-bhp.pl.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena