W obecnych czasach przedsiębiorstwa starają się o dofinansowanie dla swoich działalności z wielu różnych źródeł. Niektóre z podmiotów mogą starać się o pomoc publiczną. Czym ona jest i jakie są jej cele? Czy możliwe jest skorzystanie z pomocy publicznej w kontekście tzw. białych certyfikatów? O tym wszystkim w poniższym artykule.

Data dodania: 2020-09-11

Wyświetleń: 774

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Pomoc publiczna może mieć różne formy

Praktyka pokazuje, że wsparcie udzielane podmiotom przez państwowe i terenowe instytucje publiczne, może przybierać różne formy. Pomocą publiczną jest oczywiście dotacja, ale także:

  • różnego rodzaju ulgi podatkowe,
  • gwarancje,
  • sprzedaż dóbr po cenie niższej niż cena rynkowa,
  • a nawet udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach samych ulg podatkowych możemy mieć do czynienia z umorzeniami, odroczeniem terminów płatności oraz z rozłożeniem zobowiązania na raty, natomiast gwarancje udzielane jako pomoc publiczna najczęściej mają charakter poręczenia.

 

Pomoc publiczna tylko na określone cele

Cele pomocy publicznej są ściśle określone, ale lista jest dość szeroka. Pomoc publiczną można uzyskać zarówno w celu dofinansowania ważnych inwestycji związanych np. z wdrożeniem technologii, jak i na działalność operacyjną w trakcie roku. Możliwe jest otrzymanie jej w celu utrzymania zatrudnienia pracowników na określonym poziomie etatów, jak również w związku z eksportem towarów albo usług poza granice naszego kraju. Na pomoc publiczną mogą liczyć zarówno osoby starające się otworzyć swój biznes, jak i bardziej doświadczeni przedsiębiorcy, przed którymi stoi konieczność dostosowania działalności swojej firmy do nowych wymogów prawa (np. w związku z ochroną środowiska naturalnego i ustawami proekologicznymi) oraz w związku z koniecznością uzyskania wzrostu efektywności energetycznej (np. poprzez popularną termomodernizację).

 

Białe certyfikaty

System świadectw efektywności energetycznej jest narzędziem, którego celem ma być poprawa efektywności energetycznej na terenie państw UE. W Polsce tzw. białe certyfikaty mają podstawę prawną w postaci Ustawy o efektywności energetycznej. Są to swego rodzaju świadectwa wydawane przez Urząd Regulacji Energetycznej, które potwierdzają określony efekt oszczędności energii uzyskany przez dane przedsiębiorstwo w wyniku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Białe certyfikaty wiążą się z dofinansowaniem do inwestycji termomodernizacyjnych, jakie mogą przynieść oszczędność energii w zabudowaniach już istniejących.

 

Pomoc publiczna vs. białe certyfikaty

W kontekście pomocy publicznej z białymi certyfikatami wiążą się pewne ograniczenia. Kiedy dla danej inwestycji przyznana została już premia termomodernizacyjna, wówczas staranie się o uzyskanie białego certyfikatu nie będzie możliwe. Podobnie będzie w przypadku, gdyby dla danej inwestycji wydanie certyfikatu wiązałoby się z przekroczeniem maksymalnej wysokości pomocy publicznej. Dzięki białym certyfikatom można uzyskać prawa majątkowe, które można następnie sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Wniosek o biały certyfikat składamy przed realizacją inwestycji i po audycie energetycznym, przy czym oszczędności energii dla projektu muszą wynieść więcej niż 10 ton równoważnego oleju ekwiwalentnego.

Źródło:
Veolia, Energiadlawarszawy.pl

fot:pixabay.com

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena