Profil Użytkownika

Moja praca to

Od 2011 roku prowadzę działalność polegającą na doradztwie biznesowym. Specjalizujemy się w przygotowywaniu przedsiębiorstw do realizacji inwestycji modernizacyjno-rozwojowych poprzez wybór źródła finansowania i przygotowanie dokumentacji takiej jak biznesplan czy wnioski.

Moje zainteresowania

gospodarka, filozofia, astronomia, historia XX wieku, muzyka

Pokaż więcej