Zainteresowanie dotacjami jest ogromne, jednak prawda jest taka, że byłoby dużo mniejsze, gdyby nie było powielanych wiele mitów na ich temat. Postaram się przedstawić te najpopularniejsze. Należy na wstępie wspomnieć, że artykuł ten dotyczy wyłącznie dotacji dla istniejących przedsiębiorstw.

Data dodania: 2015-03-17

Wyświetleń: 1729

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Fakty i mity o dotacjach unijnych

MIT 1: Dotację otrzymuje się przed realizacją inwestycji.

FAKT: Rzadko. Dotychczas można było się ubiegać o zaliczki w transzach na poszczególne etapy inwestycji, jednak należało je dobrze uargumentować, a i nie były też wypłacane w 100% wartości danego etapu. Obecnie słyszy się głosy, że nie będzie już w ogóle opcji zaliczek, ba!, trzeba będzie udowodnić, że dysponuje się środkami na realizację inwestycji (np. przedstawiając stan konta firmowego czy promesę z banku o udzieleniu kredytu w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie).

Tak więc, reasumując, dotację otrzymamy dopiero po realizacji i rozliczeniu inwestycji lub jej poszczególnych etapów.

 

MIT 2: Dotacja pokryje 100% wydatków inwestycyjnych.

FAKT: Niestety nie. Dotacje udzielane są w wysokości maksymalnego procentowego udziału w OGÓLE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH, to znaczy, że za 100% nie uznaje się wszystkich wydatków związanych z inwestycją, ale tylko wydatki kwalifikowalne, tj. takie, które są ściśle określone w regulaminie danego naboru oraz instrukcji wypełniania wniosku (przykładowo - jeżeli dany konkurs dotyczy finansowania środków trwałych, to wydatkiem kwalifikowalnym nie będą koszty ekspertyz). Wspomniany procent jest zależny od danego programu operacyjnego, ale jakbyśmy mieli przyjąć jakąś średnią, to można za taką uznać dofinansowanie na poziomie 50%, czyli, trzymając się dalej powyższego przykładu, jeżeli kupujemy dwie jednakowe maszyny produkcyjne, to zostaną nam zwrócone wydatki poniesione na jedną z tych maszyn.

Kolejną złą wiadomością jest, że w nowym rozdaniu funduszy unijnych ten procent będzie niższy niż w poprzedniej perspektywie finansowej, co jest wynikiem pozytywnego efektu dofinansowań w latach 2007-2013. Komisja Europejska uznała, że skoro cele idei dotacji są osiągane, to można zmniejszyć ich udział w ogóle inwestycji. Największy udział procentowy dotacji będzie możliwy do uzyskania we wschodnich województwach Polski, najniższy - w województwach dolnośląskim i wielkopolskim.

 

MIT 3: Dotacje są idealnym rozwiązaniem w przypadku pilnych inwestycji.

FAKT: Nieprawda. Dotacje unijne mają to do siebie, że od momentu podjęcia decyzji o ubieganiu się o nią (np. podpisując umowę z firmą consultingową o sporządzenie wniosku) do wypłaty pierwszej płatności mijają długie miesiące, niejednokrotnie tak istotne przy realizacji inwestycji. No i niestety wydatki inwestycyjne można dopiero ponosić po podpisaniu umowy (w bardzo rzadkich przypadkach po złożeniu wniosku), dlatego jeżeli planujemy pilną inwestycję, skorzystajmy lepiej z własnych środków albo kredytu, a dotacje pozostawmy na  realizację inwestycji mniej pilnej i/lub mniej istotnej.

 

MIT 4: Dotacje leżą na chodniku, są bardzo łatwym pieniądzem na realizację planowanej inwestycji.

FAKT: Bardzo trudno jest uzyskać dotację dla firmy.  Po pierwsze i najważniejsze, trzeba znaleźć dobrą firmę consultingową, która się na tym zna. Nie róbmy tego samemu, bo to pochłania ogrom czasu, tak ważnego w prowadzeniu biznesu czy zajmowaniu się jego sprawami (jeżeli przyszłoby nam do głowy zlecenie tego zadania np. pracownikowi działu marketingu). Nie zlecajmy tego też naszej księgowej czy prawnikowi - oni mają inne sprawy na głowie i inne aktualności do śledzenia niż te dotyczące dotacji. Możemy być niemal pewni, że nasz wniosek o dotację wypełnią po godzinach i z ogromną niechęcią oraz zmęczeniem i frustracją.

Po drugie, jak już złożymy ten wniosek, musimy pamiętać, że chętnych będzie więcej niż pieniędzy w danym rozdaniu. DUŻO więcej. 

I po trzecie - musimy spełnić wiele warunków, takich jak posiadanie środków na realizację inwestycji, dobra historia firmy, posiadane zaplecze personalne etc.

 

MIT 5: Dotacje będą zawsze.

FAKT: Najprawdopodobniej to już ostatnie rozdanie bezzwrotnych funduszy unijnych. Już teraz spory udział w ogóle środków unijnych mają pożyczki preferencyjne, a po 2020 roku ma ich być zdecydowana większość lub nawet dotacji może nie być wcale. Dlatego, drodzy Państwo, proszę nie odkładać na później inwestycji, które chcielibyście sfinansować z udziałem dotacji unijnych, bo niewykluczone, że jest to już ostatni dzwonek, aby takie dofinansowanie otrzymać.

 

Życzę sukcesów w realizacji wszystkich inwestycji w Państwa przedsiębiorstwach.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena