Artykuły

post

Solary - dofinansowanie

Artykuł dla wszystkich osób zainteresowanych zainstalowaniem solarów w swoim domu lub wspólnocie mieszkaniowej, zawierający praktyczne porady na temat możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji solarnej.

post

Kolektory słoneczne - dofinansowanie

W prasie wiele pisze się obecnie na temat instalacji kolektorów słonecznych. Mało kto wie, że od niedawna na kolektory słoneczne można otrzymać dofinansowanie.

post

Dopłaty do kolektorów

Od lipca tego roku osoby prywatne i wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dopłaty do kolektorów w wysokości 45% kredytu na zakup kolektorów słonecznych.

post

Pieniądze z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności

Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobie, która jest zarejestrowana jako bezrobotna. Urząd Pracy przyznaje bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (zwane dalej dotacją).