Temat funduszy europejskich jest nadal aktualny. W artykule znajduje się informacja na temat dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz krótka charakterystyka programów unijnych na lata 2007-2013.

Data dodania: 2010-02-03

Wyświetleń: 3379

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Fundusze unijne to środki finansowe gromadzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Pochodzą one przede wszystkim z trzech źródeł: z ceł, dochodów z VAT oraz części dochodu narodowego każdego z państw członkowskich. Na fundusze unijne składają się również podatki od wynagrodzeń pracowników unijnych instytucji, wpłaty dokonywane przez państwa nie należące do UE w związku z uczestnictwem w programach unijnych oraz kary nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie przepisów - jednak to zaledwie ok. 1% budżetu Unii Europejskiej.

Zebrane środki finansowe Unia Europejska przeznacza na głównie na realizację wspólnej polityki rolnej oraz polityki spójności w celu wzmocnienia pozycji państw członkowskich pod względem konkurencyjności na rynku gospodarki światowej. Równie istotnym działaniem wspieranym przez fundusze europejskie jest rozwój m.in. kultury, szkolnictwa, infrastruktury oraz wymiaru bezpieczeństwa. Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej przeznaczane są także na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jej funkcjonowaniem, pomoc humanitarną i rozwojową dla krajów nie wchodzących w skład Unii. W latach 2007-2013 środki finansowe na rozwój konkurencyjności oraz spójności po raz pierwszy w historii przewyższają dotacje na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Fundusze europejskie na lata 2007-2013 pozwalają Polsce na udział w takich programach, jak:

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Program Kapitał Ludzki 2007-2013
Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013
Program Pomoc Techniczna 2007-2013

O fundusze unijne mogą starać się zarówno instytucje, firmy i przedsiębiorstwa, jak również osoby fizyczne. Szczegółowe zasady dotyczące uczestnictwa konkretnych podmiotów w wymienionych wyżej programach zostały określone w dokumentach dostępnych na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Warunkiem otrzymania dotacji finansowej jest zgodność tematyki projektu w ramach określonego programu z celem inwestycji. Każdy program zawiera opisy priorytetów, z którymi należy się zapoznać przed wystąpieniem z wnioskiem o fundusze unijne na wsparcie planowanej inicjatywy.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena