Profil Użytkownika

Moja praca to

Od 2011 roku prowadzę działalność polegającą na doradztwie biznesowym. Specjalizujemy się w przygotowywaniu przedsiębiorstw do realizacji inwestycji modernizacyjno-rozwojowych poprzez wybór źródła finansowania i przygotowanie dokumentacji takiej jak biznesplan czy wnioski.

Moje zainteresowania

gospodarka, filozofia, astronomia, historia XX wieku, muzyka

Pokaż więcej
Nie tylko kredyt, nie tylko dotacja,czyli jak jeszcze można sfinansować swój wyjątkowy pomysł na biznes?

Nie tylko kredyt, nie tylko dotacja,czyli jak jeszcze można sfinansować swój wyjątkowy pomysł na biznes?

Anioły biznesu oraz fundusze venture capital. To prywatni inwestorzy dysponujący kapitałem na inne inwestycje niż te, które oferuje rynek finansowy. To zamożne osoby, które w zamian za fundusze oraz niejednokrotnie udzieloną pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem oczekują wysokiej stopy zwrotu w taką inwestycję.