Każda firma produkcyjna dąży do maksymalnego wykorzystania zasobów, tak aby wytwarzać jak najwięcej produktów najwyższej jakości, w jak najkrótszym czasie. Zrealizowanie tych założeń nie jest możliwe, jeśli w Twoim zakładzie mają miejsce poważne awarie i przestoje. 

Data dodania: 2020-07-01

Wyświetleń: 582

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Dlaczego oprogramowanie CMMS jest tak ważne?

Także drobne usterki i mikroprzestoje znacząco obniżają wydajność pracy i zyski Twojej firmy. Rozwiązaniem na te problemy jest oprogramowanie od OptiMES do zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS.

Co to jest system CMMS?

System CMMS (skomputeryzowany system zarządzania utrzymaniem ruchu) to specjalistyczne rozwiązanie, dzięki któremu możesz szybko i efektywnie podnieść dostępność zasobów, zmniejszyć ilość awarii oraz mieć pod kontrolą wszelkie przeglądy i prace serwisowe. Oprogramowanie CMMS pomaga usprawnić i śledzić każdy aspekt operacji utrzymaniowych i konserwacyjnych w organizacji. Ponieważ operacje stają się coraz bardziej złożone, utrzymanie scentralizowanego systemu bazy danych staje się niezbędne.

Możliwości oprogramowania CMMS

System CMMS może zautomatyzować większość operacji i działań wykonywanych do tej pory ręcznie przez Służby Utrzymania Ruchu (SUR). CMMS dostarczany przez zespół OptiMES może wesprzeć Twoją firmę między innymi w:

  • zarządzaniu dokumentacją techniczną - przechowuje informacje o wszystkich procedurach technicznych i dokumentacji każdego elementu,  
  • przechowywaniu informacji gwarancyjnych,
  • zarządzaniu maszynami i infrastrukturą - generuje i nadaje priorytet pracy oraz śledzi sprzęt lub zasoby,
  • harmonogramowaniu napraw, konserwacji, okresowych przeglądów itp.; śledzi wszystkie nieplanowane i zaplanowane czynności konserwacyjne a także historyczne zapisy wszystkich już przetworzonych zleceń pracy; generuje procedury zleceń konserwacji zapobiegawczej,
  • zarządzaniu gospodarką magazynową - m.in. dostarcza dane odnośnie stanów magazynowych części zamiennych,
  • zarządzaniu zamówieniami części i materiałów,
  • przeprowadzaniu analiz i generowaniu statystyk; tworzy raporty w czasie rzeczywistym o bieżących działaniach związanych z pracą,
  • prognozowaniu ryzyka wystąpienia awarii sprzętów i maszyn,
  • szybkim i elastycznym reagowaniu na nieplanowane awarie i przestoje.

 Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem ruchu

Implementacja tego narzędzia poprawia funkcjonowanie firmy w wielu wymiarach. Z jednej strony jest to oczywiste ułatwienie dla szeregowych pracowników SUR, którzy mogą działać szybciej i bardziej elastycznie. Managerowie natomiast otrzymują narzędzie przydatne w organizowaniu pracy podwładnych i ich rozliczaniu.

 Jednak to tylko ułamek korzyści, ponieważ bardzo szybko można zauważyć poprawę wydajności i organizacji codziennej pracy całej produkcji.

System CMMS, kontrolując stan maszyn i poziom ich zużycia, analizując ryzyka wystąpienia awarii oraz zarządzając harmonogramem konserwacji i działań serwisowych, przyczynia się do istotnego zmniejszenia ilości awarii i przestojów. Przekłada się to na zwiększenie wydajności a także lepsze wykorzystanie zasobów. Wszystkie te elementy wpływają bezpośrednio na polepszenie kondycji finansowej firmy. Utrzymanie parku maszynowego pochłania mniejszą część budżetu niż do tej pory, ponieważ oprogramowanie pozwala zapobiec większości dużych awarii i drogich napraw oraz długich przestojów. Poprawia się także jakość obsługi klienta, ponieważ Twoja firma działając stabilnie i w sposób nieprzerwany, wywiązuje się z terminów zadeklarowanych klientom dostarczając produkty wysokiej jakości.

System CMMS od OptiMES to rozwiązanie, dzięki któremu przejdziesz z kosztownego reaktywnego podejścia do działań proaktywnych. Zamiast w pośpiechu rozwiązywać narastające lawinowo usterki i problemy możesz zapobiec im w zalążku. Mając dostępy do danych historycznych, analiz, prognoz oraz danych z maszyn dostarczanych w czasie rzeczywistym, jesteś w stanie w pełni świadomie kontrolować i zarządzać całym parkiem maszynowym. Zarządzanie utrzymaniem ruchu może być prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zapytaj specjalistę OptiMES o możliwości jakie daje moduł CMMS. Jeśli jesteś zainteresowany globalnym usprawnieniem zarządzania produkcją mamy dla Ciebie coś jeszcze. Sprawdź!

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena