Najczęściej występującymi przetargami są przetargi nieograniczone. Jest to związane z faktem, że posiada on bardzo wiele zalet, dzięki którym coraz więcej instytucji decyduje się na to rozwiązanie.

Data dodania: 2018-01-02

Wyświetleń: 1365

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dlaczego przetargi nieograniczone występują najczęściej ?

Dostępny dla każdego

Przede wszystkim niezwykle ważną zaletą tego typu przetargu jest to, że ofertę może złożyć każdy zainteresowany wykonawca. Jest on jawny i ogłaszany publiczne. Z kolei w przypadku przetargu ograniczonego zgłosić może się tylko niewielka ilość firm, którym najczęściej zostały wysłane osobiste zaproszenia. Bez zgody osoby organizującej tego typu przetargi budowlane, nie można w nich uczestniczyć. Dlatego też przetarg nieograniczony jest nie tylko korzystny dla zamawiającego, ale również dla zainteresowanego. Może okazać się tak, że niewielka firma, która dopiero zaczyna funkcjonować na rynku w wyniku złożenia bardzo atrakcyjnej oferty będzie miała dostęp do wykonania dużych projektów. Stąd też tego typu przetargi budowlane umożliwiają wybicie się niewielkich, albo początkujących dopiero firm na określonym rynku.

Wybór najkorzystniejszej oferty

 Z racji tego, że przetarg nieograniczony jest dostępny dla każdego, to możliwe jest wybranie możliwie jak najkorzystniejszej oferty. Firmy konkurują ze sobą i starają się tworzyć interesujące oferty nie tylko pod względem cenowym, ale również od względem czasu wykonania i często jakości. Instytucja organizująca więc taki przetarg ma więcej opcji do wyboru i przez to ostatecznie podjęta decyzja może okazać się bardzo korzystna. Jeżeli z kolei organizator przetargu sam wysyła zaproszenia do uczestnictwa poszczególnym firmom, to ich właściciele zdają sobie sprawę z tego, że z jakiegoś powodu zostali wybrani. W tym przypadku oferty firm mogą okazać się nieco mniej atrakcyjne. Przetargi ograniczone ogłasza się przeważnie gdy brak jest dużej ilości firm wykonawczych na rynku lub specyfika prac jest nietypowa

Brak ograniczeń w wartości zamówienia

Bardzo ważne jest również to, że przetarg nieograniczony może zostać zastosowany bez względu na wartość zamówienia. Stąd też można ogłaszać zarówno niewielkie projekty, jak i bardzo duże. Nie ma w tym żadnych ograniczeń.

Uproszczony proces

Dużą zaletą przetargu nieograniczonego i jednym z powodów, dla których jest on bardzo często stosowanym jest uproszczona procedura. Zamawiający ogłasza przetarg i w odpowiedzi wszyscy zainteresowani składają swoje oferty. Z nich wybierana jest najkorzystniejsza. Wszystko przebiega więc bardzo szybko i tym samym efektywnie.

Brak oprotestowania
 
 Z racji tego, że liczba etapów procedury przetargu nieograniczonego jest ograniczona do minimum, to tym samym ograniczona jest również liczba decyzji podjętych przez zamawiającego, które mogą zostać oprotestowane. Stąd też istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo tego, że pojawią się jakiekolwiek komplikacje, które opóźniłyby przebieg całego procesu przetargowego. Tak więc czas, jaki zamawiający ustali sobie do przeprowadzenia zamówienia publicznego nie powinien się wydłużyć.

Podsumowując można powiedzieć, że przetarg nieograniczony posiada wiele zalet, dzięki którym jest najczęściej stosowanym. Jego procedura jest znacznie uproszczona, a udział może wziąć każdy zainteresowany. Nie ma również żadnych ograniczeń, co do wartości zamówienia, przy którym może zostać ogłoszony tego typu przetarg.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena