Najważniejsze wiadomości dotyczące przetargów budowlanych można znaleźć w wielu różnych źródłach, kierowanych do osób z branży budowlanej. Publikuje je się przede wszystkim na branżowych witrynach internetowych, ale nie tylko.

Data dodania: 2018-02-12

Wyświetleń: 468

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Równie cennym źródłem informacji na ten temat może być także prasa tematyczna, zarówno ta o charakterze ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Warto jednak zawsze mieć na uwadze fakt, że aby znaleźć odpowiednią ofertę, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią wielu rozmaitych serwisów oraz biuletynów, uzbrajając się przy tym w spore pokłady cierpliwości.

Czym są i na czym polegają przetargi budowlane? Przetargi budowlane przypominają pewnego rodzaju konkursy, ponieważ polegają w dużej mierze na wyborze przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty spośród wielu różnych zleceń. Powszechnie przyjęło się, że ten rodzaj pozyskiwania zleceń dotyczy głównie zamówień publicznych, jednak przedsiębiorstwa, w tym także inwestorzy prywatni, również mogą zorganizować taki przetarg. Podjęcie takiego działania przez osobę prywatną wiąże się jednak z wyłączeniem obowiązywania prawa zamówień publicznych, które to dopuszcza dwa rodzaje organizowanych przetargów budowlanych. Są to przetargi: ograniczone oraz nieograniczone.

Dwa typy przetargów: przetargi ograniczone oraz nieograniczone. Przetargi ograniczone kierowane są wyłącznie do ograniczonej liczby potencjalnych wykonawców danego projektu budowlanego. Z tego też powodu często przeprowadza je się w formie dwuetapowej, aby w drugim etapie znaleźli się tylko ci inwestorzy, którzy spełniają najważniejsze wymagania zamawiającego już na starcie. Przetargi nieograniczone to natomiast procedury o charakterze otwartym. Mogą wziąć w nich udział wszystkie przedsiębiorstwa, a także inwestorzy zainteresowani wzięciem udziału w rozwijaniu danego projektu. W przeciwieństwie do przetargów ograniczonych, ten rodzaj przetargu odbywa się w ramach jednego etapu, w którym wyłaniany jest podmiot spełniający oczekiwania zamawiającej firmy bądź osoby.

Odpowiednie przygotowanie do przetargu budowlanego niezależnie od tego, czy danemu inwestorowi zależy na wygranej w przetargu publicznym, czy też prywatnym, przed zgłoszeniem się do udziału, powinien on dopilnować dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności. Składając ofertę, należy pamiętać o umieszczeniu w niej stosownych informacji na temat własnej działalności, aby osoba zamawiająca mogła w pełni zapoznać się ze składaną propozycją. Trzeba więc poinformować ją o swoich usługach, możliwościach, a także, przede wszystkim, kompetencjach. Warto również pamiętać o tym, by nie zamieszczać informacji trudnych lub też niemożliwych do szybkiej weryfikacji.
Gdzie sprawdzić wyniki przetargu? Wyniki przetargów budowlanych publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych. Czasem mogą się znaleźć również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poza tym, aby dowiedzieć się, kto wygrał przetarg, wystarczy zajrzeć na stronę internetową lub wstąpić do siedziby danej jednostki, z której inicjatywy był on organizowany.

Licencja: Creative Commons