Każdy przedsiębiorca niezależnie od rodzaju i wielkości swojej działalności zobowiązany jest do prowadzenia firmowej księgowości. Charakterystyka firmy ma jednak znaczenie podczas wyboru formy księgowości.

Data dodania: 2017-10-23

Wyświetleń: 573

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Usługowe prowadzenie księgowości

Księgowość uproszczoną - stanowią ją podstawowe zasady gromadzenia danych finansowych w celu określania należności podatkowych. Składają się na nią trzy warianty dotyczące wyliczania podatku:
- karta podatkowa - polega na opłacaniu stałej kwoty co miesiąc. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju działalności, ilości zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców w której prowadzona jest działalność.
- ryczałt ewidencjonowany - polega na opłacaniu stałej stawki podatku zależnej wyłącznie od uzyskanego przychodu.
- książka przychodów i rozchodów - polega na obliczaniu podatku od dochodu przedsiębiorstwa, czyli sumy przychodów i kosztów. Podatku nie zapłacimy zatem, gdy spółka przynosi straty.

Księgowość pełna - to skomplikowany system polegający na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych mających miejsce w firmie. To zaawansowane narzędzie pozwala nie tylko wyliczyć zobowiązania podatkowe, ale także stworzyć pełen obraz finansów danego przedsiębiorstwa. Na podstawie tych danych możemy kolejno planować dalsze działania firmy, a także analizować zaistniałe sytuacje.

O ile do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej uprawnieni zostali właściciele firm, tak w przypadku jej pełnego odpowiednika przedsiębiorcy muszą zdecydować się na usługowe prowadzenie księgowości. W tym celu mogą postanowić etatowo zatrudnić księgowego bądź skorzystać z usług świadczonych przez biura rachunkowe.

Etatowe zatrudnienie księgowego to optymalne narzędzie do prowadzenia firmowej księgowości dla największych firm, które potrzebują nieustannej opieki księgowej. W takim przypadku księgowy może w każdej chwili zareagować jeżeli wystąpi taka potrzeba. Zatrudnienie księgowego jest jednak kosztowne, gdyż oprócz opłat związanych z jego wynagrodzeniem przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania jego składek ubezpieczeniowych, a także wyposażenia jego miejsca pracy, czyli zapewnienia mu biura, odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania itd.  

Outsourcing księgowy świadczony przez biura rachunkowe zapewnia profesjonalną obsługę księgową w atrakcyjnej cenie. Biuro działa we własnej siedzibie toteż nie ma niestety nieustannego wglądu do firmowych akt. Dokumentacja musi być mu dostarczona osobiście bądź drogą elektroniczną. Przedsiębiorca opłaca jednak wyłącznie wykonane przez biura zadania. Dodatkowo profesjonalne biuro rachunkowe powinno dysponować polisą ubezpieczeniową w ramach której przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.

Decydując się na skorzystanie z usług księgowych koniecznie należy zweryfikować, czy wybrana przez nas jednostka znajduje się w CIK, czyli w Centrum Informacji Księgowej. Jest to rejestr skupiający w sobie certyfikowanych księgowych i biura księgowe, których kompetencje zostały formalnie zatwierdzone. Księgowość firmy jest zagadnieniem bardzo istotnym toteż nie warto ryzykować korzystając z usług pierwszego lepszego podmiotu. Miejmy na uwadze, że nierzetelny księgowy może znacznie bardziej zaszkodzić naszej działalności niż jej pomóc.

 
Licencja: Creative Commons