Co kryje się pod fachowym pojęciem „antystatyka” i czemu jest ona tak istotna w niektórych działach produkcji przemysłowej? W tym tekście postaram się przystępnie przedstawić, co powinien wiedzieć każdy zainteresowany tym, w jaki sposób pracują zakłady produkujące specjalistyczny sprzęt lub funkcjonują w niebezpiecznych warunkach.

Data dodania: 2017-02-28

Wyświetleń: 760

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przede wszystkim zacząć trzeba od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Czym zatem jest elektryczność statyczna? Ogólnie rzecz biorąc, jest to zjawisko, jakie ma miejsce w ściśle określonych wypadkach. O elektryczności statycznej możemy mówić, jeżeli na materiałach o małej przewodności pojawiaj się ładunek elektryczny o niezrównoważonej sile. Do podobnych materiałów zaliczyć można zarówno materiały izolacyjne, elementy samego urządzenia, które nie są połączone z ziemią, jak i ludzkie ciało. Takie zjawisko może pojawić się zatem na naszym ciele podczas choćby zdejmowania jednej warstwy ubrania.

Co interesujące w niektórych wypadkach naładowanie elektrostatyczne, jakie pojawia się na ludzkim ciele, może mieć stosunkowo dużą moc. Energia, która znajduje się wówczas na człowieku może swoja wielkością przekroczyć minimum potrzebne do zapłonu niektórych szczególnie niebezpiecznych substancji. Oznacza to, że w niektórych nietypowych środowiskach, w których istnieje szczególnie duże zagrożenie wybuchem lub pożarem taki niekontrolowany ładunek elektryczny może okazać się bardzo niebezpieczny.

Jednakże spektakularne wybuchy nie są jednym zagrożeniem związanym z elektrycznością statyczną. Takie zjawisko może być szczególnie kłopotliwe w zakładach produkujących specjalistyczny sprzęt, który nie może mieć styczności z zewnętrznymi ładunkami elektrycznymi. Zaliczyć do niego można różne profesjonalne aparaty pomiarowe, a także układy elektroniczne czy elementy półprzewodnikowe. Żeby je zniszczyć wystarczy tylko to, że dotknie ich monter nieświadomy tego, że jest naładowany elektrostatycznie. Poza dwoma opisanymi problemami istnieje także trzecie niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą elektryczność statyczna. Jest to mianowicie niekorzystne oddziaływanie na ludzkie zdrowie.

Jak można zatem zabezpieczyć się przed tym niepożądanym zjawiskiem elektrycznym? Po pierwsze stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe. Są to urządzenia, których zadaniem jest wyłączenie zabezpieczanego zasilania, jeżeli tylko dojdzie do uszkodzenia ze strony elektryczności statycznej. Poza tym w zakładach produkcyjnych stosuje się specjalistyczny ubiór roboczy, który ma zapobiec podobnym wypadkom. Odprowadzają one nagromadzoną w ciele elektryczność statyczną do ziemi. Wymaga to oczywiście także maty antystaycznej, która powinna znajdować się pod nogami osoby pracującej przy stanowisku roboczym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena