0 głosów

Praca w gospodarstwie rolnym, a także na budowie, wiąże się z koniecznością używania specjalistycznych maszyn. Są one zazwyczaj duże i bardzo duże, a zatem i ciężkie. W celu ich przetransportowania konieczne jest użycie odpowiednio przystosowanych pojazdów.

Img

Wbrew pozorom konieczność przewiezienia maszyn budowlanych zachodzi dosyć często. Ekipy budowlane otrzymują zlecenia w różnych częściach miasta, województwa, a nawet kraju, więc niezbędne maszyny trzeba dostarczyć na miejsce wykonywania prac, a po zakończeniu realizacji przewieźć je w miejsce wykonywania kolejnej inwestycji. W przypadku maszyn rolniczych transport dotyczy zazwyczaj nowo zakupionych egzemplarzy, które trzeba dostarczyć z miejsca zakupu do konkretnego gospodarstwa rolnego.

Z racji rozmiarów, kształtów i masy, transport sprzętu budowlanego i rolniczego klasyfikowany jest jako ponadnormatywny (określany inaczej jako specjalistyczny, ciężki, ponadgabarytowy). Oznacza to, że do jego zrealizowania niezbędne są z jednej strony odpowiednie pojazdy, z drugiej – obsługa wykwalifikowanych pracowników realizujących cały proces. Firma realizująca taką usługę musi także posiadać zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego. Licencje takie wydawane są przez stosowne organy administracyjne i mogą dotyczyć jednej z siedmiu kategorii. Dokładnie wyszczególniony jest typ pojazdu, dopuszczalna masa wraz z ładunkiem, a także zakres obowiązywania zezwolenia (województwo, kraj, cała Europa). Wyróżnia się zezwolenia stałe i jednorazowe (potrzebne są wtedy, kiedy planowany ładunek przekracza parametry określone dla licencji stałej). Transport ponadgabarytowy realizowany jest zazwyczaj nocą i odbywa się pod opieką pilota.

Ponieważ przewożony ładunek nie jest tani, firmy przewozowe bardzo dbają o jego należyte zabezpieczenie i ubezpieczenie. Niezbędne jest odpowiednie ułożenie przewożonych maszyn oraz przytwierdzenie ich i unieruchomienie za pomocą specjalnych taśm oraz łańcuchów. Ładunek musi być objęty ubezpieczeniem przewoźnika drogowego i warto dopytać, jaką kwotę obejmuje polisa i czy istnieje możliwość jej podniesienia w przypadku transportu maszyn rolniczych lub budowlanych o bardzo dużej wartości.

Warto podkreślić, że niektóre firmy oferujące transport ponadnormatywny posiadają specjalny system monitorujący, dzięki któremu można na bieżąco określić lokalizację pojazdu transportowego.

Licencja: Copyright - zastrzeżona