Codziennie w portach całego świata przeładowywane, rozładowywane i transportowane są tysiące kontenerów. Jest to obecnie najszybszy, najwygodniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób transportowania ładunków na dalekie odległości.

Data dodania: 2016-05-16

Wyświetleń: 2328

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Prawidłowe sztauowanie i zabezpieczenie kontenera

Za sprawny przebieg procesów przeładunkowych odpowiadają systemy logistyczne, jednak tak naprawdę podstawą jest prawidłowe rozlokowanie ładunku w kontenerze i zabezpieczenie kontenera na czas transportu. Jeżeli istnieją jakiekolwiek podejrzenia, ze zostało to wykonane nieprawidłowo, przez co może być zagrożone bezpieczeństwo jednostki transportującej (zazwyczaj chodzi o statek), kontener taki będzie wycofany z transportu.

Podstawową zasadą jest równomierne rozlokowanie ładunku i jego unieruchomienie. Jeżeli objętość ładunku jest mniejsza niż objętość kontenera, a nie można zastosować mocowań, można wypełnić pustą przestrzeń poduszkami powietrznymi, kartonami, styropianem bądź drewnem. Należy korzystać z wszelkich możliwych środków mocujących: lin, odciągów, drewniane kliny, drewno sztauerskie oraz znajdujące się we wnętrzu kontenera uszy i zaczepy.

Inne wymogi związane ze sztauowaniem to:

  • zabrania się pakowania ładunku o masie większej niż nośność kontenera
  • zabrania się lokowania w jednej połowie kontenera więcej niż 60% ogólnej masy towarów
  • towary lżejsze powinny być sztauowane na towarach cięższych, należy unikać sytuacji odwrotnej
  • należy przewidzieć, jakie siły mogą działać na ładunek i podjąć wszelkie zabiegi zabezpieczające
  • zabrania się przekraczania wytrzymałości pasów wiążących
  • należy zapewnić jak najmniejsze obciążenie drzwi kontenera

Zadaniem kontenera nie jest tylko umożliwienie transportu, ale także, a może przede wszystkim, optymalna ochrona ładunku. W związku z tym powinien on być całkowicie szczelny i wodoodporny, by towary nie uległy zawilgoceniu lub zmoczeniu, a także chronić je przed czynnikami termicznymi, biotycznymi i mechanicznymi (naciskiem statycznym, wstrząsami, uderzeniami).

Kiedy towary zostaną prawidłowo rozlokowane i umocowane warto sporządzić dokumentację fotograficzną. Następnym krokiem jest należyte i staranne zaplombowanie kontenera. Wykorzystuje się do tego specjalne plomby kontenerowe. Powinny one posiadać stosowne certyfikaty i spełniać międzynarodowe standardy, w tym wymogi służb celnych z różnych krajów.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena