Nowoczesne firmy tworzą odpowiednie systemy informacji strategicznej oparte na pozyskiwaniu i analizie informacji (wywiad gospodarczy). Dodatkowo wzrasta rola osób profesjonalnie zajmujących się informacją.

Data dodania: 2008-08-05

Wyświetleń: 2810

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nieustanny rozwój gospodarki wymusza na firmach całkiem nową jakość funkcjonowania, która jest oparta na zasobach informacji. Zasoby te są niezbędne do budowania przewagi konkurencyjnej oraz tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Czasy tzw. „nowej ekonomii”, globalizującej się gospodarki oraz idea społeczeństwa informacyjnego wręcz wymuszają budowanie w nowoczesnych firmach systemów biznesowych opartych na wiedzy, informacji i kompetencji.

Nowoczesne firmy tworzą odpowiednie systemy informacji strategicznej oparte na pozyskiwaniu i analizie informacji (wywiad gospodarczy). Dodatkowo wzrasta rola osób profesjonalnie zajmujących się informacją. Rozwój takich zawodów jak broker informacji, czy wywiadowca gospodarczy świadczą o tym, że społeczeństwo wkroczyło w nową erę, a informacja staje się jednym z ważniejszych zasobów, który ułatwia osiągnięcie sukcesu.
Efektywność całego systemu zależy w głównej mierze od pierwszego z jego elementów, czyli pozyskiwaniu informacji strategicznych. Dlatego większość przedsiębiorstw musi dążyć do zrównania wielkości i rodzaju zgłaszanego zapotrzebowania na informacje strategiczne z możliwościami zaspokojenia zgłaszanych potrzeb informacyjnych. Kluczem do takiego stanu rzeczy, jest skuteczna i fachowa działalność brokerów informacji oraz wywiadowców gospodarczych.
Wykorzystywane w działalności tych zawodów narzędzia metodologiczne i informatyczne ulegają szybkim zmianom, co coraz bardziej ułatwia im pracę oraz umożliwia szerszy dostęp do nieustannie rosnącej liczby źródeł informacji. Oferta usług brokerów informacji i wywiadowców gospodarczych stale się rozwija. Powstają wyspecjalizowane firmy oraz indywidualni, profesjonalni eksperci. Zjawisko to wpływa na zmiany organizacyjne zachodzące w przedsiębiorstwach oraz nabywanie szczególnych umiejętności funkcjonowania w globalnej sieci.

Sukces strategii firmy jest bezpośrednio powiązany z dostępem do informacji. Działania menedżerów oparte na niepełnej informacji, podnoszą ryzyko funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Ważnym elementem temu przeciwdziałającym, jest skonstruowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu informacji, który oparty jest na wiedzy, dopasowanych narzędziach, procedurach i kompetentnych osobach. System taki musi dodatkowo być stosownie chroniony, ponieważ niekiedy stanowi jedną z nadrzędnych wartości całej firmy i w znaczny sposób przyczynia się do jej sukcesów. Dlatego trzeba chronić przedsiębiorstwo przed wypływem strategicznych informacji.

Bez względu na wielkość, formę, czy też rodzaj firmy umiejętne pozyskiwanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji w zdecydowanym stopniu decyduje o sukcesie lub porażce danego przedsiębiorstwa.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena