Współcześnie panuje moda na ekologię. Każdą z dziedzin naszego życia chcemy uczynić eco. Produkuje się ekologiczne pojazdy, korzysta z odnawialnych źródeł energii. Najpopularniejsza jest jednak żywność ekologiczna. Na każdym kroku możemy spotkać sklepy oferujące zdrową żywność. Dlatego też np. uprawa warzyw w ten sposób jest coraz bardziej popularna.

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywą dla konwencjonalnego systemu gospodarowania. Dzięki świadomej rezygnacji z chemii w produkcji rolnej i stosowaniu naturalnych, nieprzetworzonych środków umożliwia produkcję zdrowej i ekologicznej żywności. Najważniejsze jest maksymalne wykorzystywanie atutów przyrody i zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego. Ekorolnictwo dotyczy zarówno uprawy roli jak i chowu zwierząt.

Ten sposób gospodarowania wyklucza używanie syntetycznych pestycydów, regulatorów wzrostu, nawozów mineralnych czy dodatków syntetycznych do pasz. Ważne jest stosowanie odpowiedniego płodozmianu. Ekologiczne rolnictwo uwzględnia także rezygnację z przemysłowej produkcji na wielkich farmach. Uprawa przenosi się na niewielkie poletka w systemie mozaikowym. Korzysta się z naturalnych osłon przed szkodnikami: drzew, krzewów. W takim systemie powszechne są nawozy zielone, które łączy się z kompostem, gnojownicą czy obornikiem. Używa się także odpowiednich maszyn, które chronią glebę i poprawiają jej strukturę. Odwracanie gleby niszczy naturalne uwarstwowienie mikroorganizmów glebowych. Wiele terenów już niestety nie nadaje się na uprawę, są zbyt zdegradowane. W hodowli zwierząt nie należy stosować antybiotyków, hormonów. Pasza, jaką karmimy zwierzęta, powinna pochodzić z własnego gospodarstwa. Hodowla odbywa się w systemie ściółkowym.

Ekorolnictwo jest o wiele bardziej czasochłonne i przynosi mniej plonów, dlatego ceny takich produktów są o wiele wyższe. Na szczęście z każdym rokiem przybywa osób i przedsiębiorstw zainteresowanych ekoplonami. Takie gospodarstwa dają także więcej miejsc pracy, dzięki czemu zmniejsza się bezrobocie na wsiach.

Konsumenci zwrócili uwagę, iż produkty, do których pielęgnacji użyto nawozów chemicznych są niezdrowe. Najpierw nacisk położono na żywienie dzieci. Następnie wszyscy zapragnęli odżywiać się zdrowo. Żywność ekologiczna z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna. Zmienia się przy tym podejście rolników. Coraz więcej osób przekształca swoje gospodarstwa. Uprawa owoców, warzyw czy innych produktów spożywczych jest coraz bardziej opłacalna i atrakcyjna.

Licencja: Creative Commons