Siłownie zewnętrzne są urządzeniami służącymi do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które znajdują się na zewnątrz. Jest to najogólniejsza definicja zewnętrznych urządzeń fitness.  Tego typu urządzenia w pełni charakteryzuje jednak pełniejsza definicja.

Data dodania: 2015-11-23

Wyświetleń: 1525

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym są siłownie zewnętrzne?

Siłownia zewnętrzna

Dnia 10.06.2015 roku została opublikowana norma PN-EN 16630:2015, która dotyczy tylko i wyłącznie tematu siłowni zewnętrznych. Jest to pierwsza tego typu norma w Polsce, która odpowiada europejskim przepisom.  Norma ta określa siłownie zewnętrzne jako miejsca propagowania ćwiczeń i zdrowego trybu życia. Określa zasady konstrukcji urządzeń, miejsc montażu czy sposobu użytkowania.

Przed opublikowaniem ww. normy, ze względu na brak przepisów, często posługiwano się normą PN-EN 1176 2009, która dotyczy placów zabaw. Nowe przepisy wyraźnie rozdzielają pojęcia siłowni zewnętrznych i placów zabaw, co przekłada się na sposób użytkowania jak i bezpieczeństwo. Publiczne place zabaw są przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia. Trudno wyobrazić sobie by 3 letnie dziecko korzystało z urządzeń fitness. Nowa norma określa, że zewnętrzne siłownie są przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia lub powyżej 140cm wzrostu.  Określa również, ze jeśli zewnętrzne urządzenia fitness znajdują się na terenie placu zabaw powinny być od niego odgrodzone. Ma to na celu zabezpieczenie siłowni przed użytkowaniem przez dzieci i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków.

Zewnętrzne urządzenia fitness muszą być stale przytwierdzone do podłoża w fundamencie betonowym. Ma to an celu zapewnienie odpowiedniej stabilizacji urządzeń i odpowiedniego komfortu wykonywania ćwiczeń przez użytkowników. Uniemożliwia to również kradzież urządzeń oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń wskutek wandalizmu. W związku z wystawieniem na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych siłownie zewnętrzne powinny być wykonane z odpowiednio odpornych materiałów. 

Publiczne siłownie fitness są ogólnodostępne, mogą z nich korzystać osoby niedoświadczone i nieobeznane ze sprzętem siłowni oraz bez żadnego nadzoru. Dlatego każde urządzenie fitness powinno posiadać czytelną instrukcję użytkowania zarówno w formie tekstowej jak i graficznej.

Norma określa również bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące produkcji sprzętu przeznaczonego na siłownie "pod chmurką". Wszystkie zapisy normy PN-EN 16630:2015 dokładnie definiują  jak powinna być wykonana w pełni bezpieczna i praktyczna siłownia zewnętrzna.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena