Czynniki rakotwórcze i mutagenne (art. 222 k.p ) Jeżeli pracownik narażony jest w pracy na działanie substancji , preparatów , czynników lub procesów technologicznych , które maja działanie rakotwórcze lub mutagenne, pracodawca ma obowiązek zastąpić je mniej szkodliwymi dla zdrowia.

Data dodania: 2007-03-21

Wyświetleń: 8519

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Albo  zastosować inne dostępne środki które ograniczą stopień tego narażenia wykorzystując odpowiednie osiągnięcia nauki i techniki.

Pracodawca ma obowiązek zarejestrować wszystkie rodzaje prac , przy których pracownik jest narażony na działanie rakotwórczym  lub mutagenne. , a także prowadzić rejestr pracowników którzy są zatrudnieni przy tych pracach.

Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy uwzględniając zróżnicowane właściwości substancji , preparatów , czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym  lub mutagennym , określi w drodze rozporządzenia zastosowanie oraz środki bezpieczeństwa które zabezpieczą prze zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania :

1. Wykaz i sposób rejestrowania substancji, preparatów, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym  lub mutagennym.

2. Jak rejestrować pracę których wykonanie powoduje kontakt z substancjami, preparatami czynnikami i procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

3. Rejestracja pracowników pracujących przy tych pracach.

4. Wzór dokumentów, które dotyczą narażenia pracowników na substancje, preparaty czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym, sposób ich przechowywania i przekazania do podmiotów właściwych do rozpoznania lub stwierdzenia chorób zawodowych.

5. Warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami które wynikają z kontaktu z substancjami, preparatami, czynnikami i procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

6. Jak monitorować stan zdrowia pracowników narażonych na kontakt z substancjami, preparatami, czynnikami i procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena