Istnieje kilka różnych odmian franchisingu, można je podzielić według różnych kryteriów. W tym artykule przedstawię podział franczyzy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Data dodania: 2008-06-18

Wyświetleń: 4064

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

- FRANCZYZA DYSTRYBUCYJNA
Rodzaj franczyzy, polegający na tym, że frnczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoje know-how, udostępnia asortyment i wiedzę, w jaki sposób należy je sprzedawać. Franczyzobiorca korzystając najczęściej ze wsparcia w zakresie przygotowania punktu handlowego, szkolenia personelu w dziedzinie obsługi klienta i marchandisingu, rozpoczyna sprzedaż pod marką i logiem franczyzodawcy.

- FRANCZYZA USŁUGOWA
Rodzaj franczyzy, w którym franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy know-how w zakresie procedur wykonywania usług. Franczyzobiorca zazwyczaj uzyskuje pomoc przy przygotowaniu wizualizacji punktu, przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi klinta, wykonywania usług i promocji. Podobnie jak w przypadku franczyzy dystrybucyjnej franczyzobiorca otwiera punkt pod logiem franczyzodawcy.

- FRANCZYZA PRODUKCYJNA
Rodzaj franczyzy, polegający podobnie jak w dwóch wcześniejszych przypadkach, na udostępnieniu przez franczyzodawce know-how w zakresie procedur technologii franczyzobiorcy. Na podstawie umowy franczyzowej franczyzobiorca może wykonywać produkty o takiej samej charakterystyce, jakości i cechach zewnętrznych jak produkty wytwarzane przez franczyzodawcę, pod warunkiem posługiwania się logiem i oznaczaniem wyrobów znakiem towarowym franczyzodawcy.

- FRANCZYZA MIESZANA
Rodzaj franczyzy, polegający na tym, że franczyzodawca jest producentem, a franczyzobiorca dystrybutorem. Franczyzobiorca, bierze na siebie odpowiedzialność za organizację sieci sprzedaży, bądź punktów w którym produkty franczyzodawcy znajdują zastosowanie.

Tekst: Jankowski P. / Odzież24.pl
Licencja: Creative Commons
0 Ocena