Article marketing, jak każda metoda marketingowa, wymaga odpowiedniego przygotowania, dzięki któremu uda się przeprowadzić skuteczną kampanię. Tutaj jednak pojawia się problem, ponieważ tradycyjne metody planowania kampanii marketingowych są w tym przypadku bezsilne.

Data dodania: 2014-10-24

Wyświetleń: 2054

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak zorganizować kampanię article marketingu – właściwe przygotowanie

Grupa docelowa

W przypadku article marketingu dość łatwo można określić grupę docelową, ponieważ nie trzeba posługiwać się wieloma tradycyjnymi kryteriami podziału. Liczy się w zasadzie przede wszystkim poziom już posiadanej przez odbiorcę wiedzy – cała reszta jest wynikową tego kryterium. To, jakim językiem będzie napisany tekst, gdzie i kiedy będzie publikowany, jakiej ma być długości – to wszystko w zasadzie jest już ustalone: teksty ogólne i szczegółowe, a także profesjonalne i niemal naukowe mają odrębnych adresatów o określonych preferencjach. Dodatkowe dane dotyczące grupy docelowej mogą pomóc w stworzeniu idealnego tekstu, ale bez zastosowania tego podstawowego kryterium, jakim jest osiągnięty „stopień wtajemniczenia” nie można mówić o stworzeniu artykułu na akceptowalnym poziomie.

Odpowiednie pomysły

To najważniejszy etap planowania: zebranie pomysłów. Niezależnie od tego, jakie metody ich wyszukiwania użyjesz, czy będą to szumne i polecane, ale nieefektywne burze mózgów, czy sam będziesz pracowicie i w pocie czoła ustalał listę zagadnień do opracowania, zawsze najważniejsze jest stworzenie właściwej listy propozycji. Od tego, ile pomysłów uda Ci się zebrać i od tego, w jaki sposób je uszeregujesz, zależy skuteczność kampanii. Na tym etape naprawdę rozsądnie jest już zaangażować autora, który będzie te teksty pisał – dzięki swojemu doświadczeniu pomoże Ci on właściwie uszeregować tematy i od razu nada ton artykułom. Zarys, szkic i wstępny rys tekstów są tu bardzo ważne – osiągnięcie porozumienia na linii właściciel firmy – autor tekstów jest gwarancją sukcesu. Autor musi bowiem zrozumieć linię myślenia przedsiębiorstwa i jego decydentów. Tutaj nie może dojść do rozdźwięku, ponieważ kampania straci impet, jeśli w trakcie prac trzeba będzie poprawiać jakieś błędy, które powstały przez niedopatrzeni.

Czas na start

Moment rozpoczęcia kampanii nie powinien być wyznaczony przypadkowo. Oczywiście istnieje wiele szkół marketingu, które każą start kampanii promocyjnych wyznaczać nie tylko z rozmaitą dokładnością, ale przede wszystkim na podstawie różnych przesłanek. Ponieważ do tej pory nie udało się opracować listy zaleceń uniwersalnych, możesz śmiało przyjąć, że takie po prostu nie istnieją. Chodzi o to, aby start kampanii wyznaczyć na taki moment, w którym będzie zgromadzone dostatecznie dużo materiału, aby nawet w przypadku drobnego potknięcia, na przykład przerwy w pracy z powodu choroby copywritera, nie nastąpił zastój kampanii. Wiedza musi lać się nie tylko szerokim, ale przede wszystkim ciągłym strumieniem. Pamiętaj, że skuteczność kampanii article marketingu wynika w dużej mierze z przyzwyczajenia czytelników do pewnych prawidłowości w publikacji artykułów – jeśli z cyklu wypadnie jeden, już odczujesz nieduże straty, ale jeśli cykl zostanie przerwany na dłużej, zawiedziesz zaufanie odbiorców. Kampania musi być prowadzona od początku do końca, a wszystkie jej etapy – łącznie z rozpoczęciem i zakończeniem – muszą zostać odpowiednio zasygnalizowane. Chodzi tylko o to, aby czytelnicy wiedzieli czy i jaki będzie kolejny element kampanii. W przeciwnym razie nie będą w stanie nadążyć z przyjmowaniem informacji albo zaczną poszukiwania innych źródeł, co z punktu widzenia skuteczności kampanii article marketingu jest rozwiązaniem niekorzystnym.

Podsumowanie

Planowanie kampanii jest procesem, którego nie można przeprowadzić według żadnego szablonu, bo taki zwyczajnie nie istnieje. Trzeba opracować indywidualny projekt kampanii, uwzględniający pewne ogóle cechy tego rodzaju działań, a następnie zrealizować postawione sobie cele – innego sposobu osiągnięcia sukcesu zwyczajnie nie ma.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena