Na pewno nie można bagatelizować ich wpływu. Warto im się przyjrzeć, i to dokładnie. Dlaczego? Ponieważ przekonania to nie tylko definicje słowne, które sobie wymyślamy i wyrażamy w czyjejś obecności czy też opisy charakteryzujące nasze nastawienie do kogoś, czegoś itd., itp. i nic poza tym. To coś więcej.

Data dodania: 2014-08-01

Wyświetleń: 1499

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jaki wpływ na nasze życie mają nasze przekonania?

One tworzą naszą rzeczywistość. Albo inaczej to ujmę. To my jako ludzie dzięki nim tworzymy naszą rzeczywistość i to, co ma miejsce w naszym życiu. Nie każdy jednak jest w pełni świadomy, jak bardzo silne jest oddziaływanie przekonań. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej temu zagadnieniu.

Przekonania – moc twórcza lub destruktywna.

W zasadzie nasze przekonania dotyczą wszystkiego. Od małych i błahych rzeczy do tych większego i cięższego kalibru. I tak dla przykładu można być jakoś przekonanym o tym, że jedzenie np. zupy pomidorowej szkodzi i powtarzać to wszystkim, jak i można być przekonanym, że nie osiągnie się trwałego sukcesu z własną firmą albo nigdy się nie będzie w dobrym związku z drugą osobą.

Nieważne jednak, czego dotyczyć będzie przekonanie, ważne jest natomiast coś innego. To człowiek działa na podstawie własnych przekonań, jest przez nie napędzany, tak więc rezultat, jaki otrzyma, będzie wynikiem jego osobistych przekonań. Rozwiniemy teraz nieco temat.

Wrócę do przykładów, które podałem powyżej i które dotyczą braku wiary w osiągnięcie sukcesu z własną firmą bądź brakiem wiary w udany związek. W obu tych przypadkach już samo negatywne przekonanie skreśla wszelki sukces i powodzenie na samym starcie. Przekonanie – jako katalizator działania, będzie tak prowadziło człowieka, że ten kierowany przez własny katastrofalny pogląd otrzyma wynik adekwatny do niego. Wychodzi stąd prosty rachunek. Nie można oczekiwać cudów, wierząc w wieczną porażkę. Żeby zmienić rezultat, trzeba sięgnąć do przyczyny, a w tym przypadku jest nią przekonanie. 

Cofniemy się teraz do momentu „narodzin” przekonań. W chwilach, w których one się „rodzą”, człowiek dokonuje niejako „umów” z samym sobą, jak ja to określam. Dla lepszego zobrazowania wyobraź sobie podpisany dokument, na którym jest treść (którą stanowi jakieś przekonanie). Człowiek, który dokonał takiej „umowy” zaczyna postępować według niej. Jednak nie zawsze jest zadowolony z tej „umowy”, szczególnie jeśli cierpi i płaci za nią wysoką cenę. Może być to bardzo bolesne. Mimo wszystko jest świetna wiadomość. O ile w świecie dokumentów, papierków i biurokracji ciężko jest dokonać zmian po podpisaniu dokumentu (biurokracja potrafi przyprawić o ból głowy), to jeśli chodzi o „umowę” dotyczącą jakiegoś przekonania sporządzoną z samym sobą wszystko można zmienić i to w każdej chwili. Jak? Po prostu trzeba zacząć być świadomym tego, że coś jest jednak nie tak i zauważyć, że w rzeczywistości dany zestaw przekonań nie służy i powoduje tylko straty, ból, cierpienie itd. Sięgając do przyczyny, czyli zmiany przekonań, zmieni się także rezultat. Osoba, która pragnie mieć udany związek nie może dłużej utwierdzać się w przekonaniu, że na pewno nie będzie miała szczęścia i spotyka tylko złe osoby na swojej drodze miłosnej. Dlaczego jednak spotyka złe osoby? Ponieważ przekonanie kieruje ją cały czas w kierunku „niewłaściwych osób”. Tzw. niewłaściwi ludzie to rezultat postępowania osoby, która nie dostrzega przyczyny własnych problemów i nie jest jej świadoma, tylko wiecznie skupia się na rezultacie, czyli „niewłaściwych ludziach”. Tak samo będzie w przypadku kogoś, kto ma problemy z firmą, ponieważ na samym początku założył, że zapewne nie osiągnie trwałego sukcesu. Twierdząc tak dalej, z całą pewnością można założyć, że firma upadnie.

Zmień przekonania, a zmienisz rzeczywistość.

Przykłady, które podałem, miały tylko wyjaśnić, w czym rzecz. W każdym aspekcie naszego życia można dokonać zmian poprzez zweryfikowanie dotychczasowych przekonań. Jeśli Twoje przekonania wzmacniają Cię, prowadzą we właściwym kierunku to rewelacja, jeśli nie, należy dokonać ich przeglądu i zmiany „umowy” z samym sobą. Przekonania rodzą się w Twojej głowie, więc jesteś jedyną osobą, która może zmienić owe „umowy”. Korzystaj z tego, ilekroć zauważysz, że Twoje przekonania Ci jednak nie służą. Bądź świadomy tego, co dzieje się w Twoim życiu, dlaczego tak się dzieje i gdzie ma to swoją przyczynę. Dzięki temu nie będziesz już więcej ofiarą niewłaściwych przekonań.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena