Analiza FMEA procesu - stosuje się ją podczas wczesnego etapu wdrażania wyrobu do procesu produkcji. Zobacz jak wielki może mieć na niego wpływ.

Data dodania: 2008-05-28

Wyświetleń: 3686

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Tym razem pragnę zwrócić Twoją uwagę na dość trudne zagadnienie, jakim jest analiza FMEA procesu. Na jej podstawie dokonuje się opracowania, tak zwanego planu kontroli, zawierającego zdefiniowane metody stosowania nadzoru i sterowania poszczególnymi etapami procesu produkcji wyrobu. Znajduje ona zastosowanie we wczesnym etapie wdrażania wyrobu do procesu produkcyjnego, by móc przewidzieć problemy, które mogłyby wystąpić na etapie przygotowania maszyn, szkolenia pracowników, przygotowania niezbędnych narzędzi czy też metod pracy.

Analiza FMEA procesu polega na pracy grupowej, która to grupa powinna składać się z fachowców, zajmującymi się różnymi dziedzinami naukowymi. Od spełnienia takiego faktu będzie zależała efektywność, sukces i skuteczność analizy FMEA.

Jak podaje Zbigniew Huber, w skład przykładowej grupy roboczej, tworzonej na potrzeby analizy, wchodzą: moderator FMEA; pracownik produkcji – operator; technolog, inżynier produktu lub inżynier procesu; projektant; kupiec lub logistyk oraz dostawca. Wszystkie te osoby mogą odegrać bardzo dużą rolę w całym tym procesie. Wiedza każdego z nich jest niezbędna, by mogło dojść do ostatniego procesu produkcyjnego, jakim jest wytworzenie produktu funkcjonalnego i opłacalnego – czyli spełniającego wymagania klientów.

Warto zaznaczyć, że należy zapobiegać takiemu stanowi rzeczy, w którym podczas tworzenia grupy umieszcza się zarówno kierownika, jak i jego podwładnego razem. Może wyniknąć z tego niechęć zgłaszana przez podwładnego swoich racji, z obawy przed tym, że nie są zgodne z tymi, jakie prezentuje kierownik. Prowadzi to do niechęci, napięcia, a także sytuacji stresowej, gdzie najlepsze rozwiązania mogą zostać pominięte. Owszem, nie jest to regułą, bo wszystko zależy od „kierownika”, ale należy się z tym liczyć podczas tworzenia grupy.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena