Ci spośród tegorocznych maturzystów, którzy z pozytywnym wynikiem zdali próbny egzamin, z pewnością doskonale orientują się w niezbędnych na maturze strukturach gramatycznych oraz ich dokładnych terminach. Jednak są także tacy, którzy obudzili się z przygotowaniami dość późno i potrzebują przypomnienia.

Data dodania: 2014-04-17

Wyświetleń: 2899

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Matura z języka niemieckiego - co trzeba wiedzieć?

Absolwenci liceów oraz techników, którzy zdecydują się zdawać egzamin maturalny z języka niemieckiego, mogą wybrać poziom podstawowy bądź rozszerzony. Każdy z nich obejmuje zarówno część ustną, jak i pisemną.

Zgodnie z terminami egzaminów maturalnych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), pisemna matura z niemieckiego w 2014 roku odbędzie się w dniu 13 maja (wtorek) o godzinie 9:00. Natomiast egzaminy ustne będą odbywać się w dniach od 5 do 30 maja - dokładne terminy są ustalane przez przewodniczących poszczególnych szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut, a jej celem jest sprawdzenie rozumienia tekstu ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego. Istotną częścią pisemnej matury z niemieckiego jest także stworzenie wypowiedzi pisemnej. Natomiast część rozszerzona trwa 190 minut i obejmuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu oraz znajomość niemieckich struktur leksykalno-gramatycznych.

Poniżej znajduje się fragment spisu struktur gramatycznych, które powinien znać każdy uczeń przystępujący do matury.

W tej części egzaminu absolwenci muszą ponadto napisać dłuższą wypowiedź w języku niemieckim (może to być opowiadanie, rozprawka, opis lub recenzja).

Przykładowe zwroty na maturę pisemną:

  • es scheint mir, dass - wydaje mi się, że
  • nichts desto trotz - pomimo wszystko
  • abgesehen davon, dass - abstrahując od tego, że

Przykładowe zwroty na maturę ustną z niemieckiego:

  • sie/er sieht glücklich/traurig aus - ona/on wygląda na szczęśliwą/szczęśliwego/smutną/smutnego
  • Vorne befinden sich - z przodu znajdują się
  • Im Hintergrund gibt es - na drugim planie znajduje się

Mimo że czasu do egzaminu pozostało niewiele, wystarczy on na przypomnienie sobie materiału, z którym maturzysta nadal ma problem. W tym celu warto skorzystać z podręczników omawiających gramatykę, a także rozwijać słownictwo z książek czy też z ogólnodostępnych w sieci materiałów.

W razie jakichkolwiek problemów, warto skorzystać z pomocy korepetytora, który będzie w stanie nawet na kilka dni przed egzaminem podjąć się szybkiej powtórki i ocenić możliwości ucznia.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena