W różnych krajach i w różnych epokach przywiązywano różną wagę do sprawności fizycznej. Zwykle jednak uznawano ją za istotną. I wprowadzano do wychowania elementy "fitness".

Niezależnie od tego, czy mowa o starożytnych Indiach czy Rzymie, porządny obywatel musiał być sprawny intelektualnie, duchowo i fizycznie. Z tym, że nacisk na każdy z tych trzech punktów był różny.

W Indiach bez entuzjazmu, ale...

Hinduizm przedkłada duchowość nad rozwój fizyczny. Z tego względu dbałość o ciało (czyli fitness) nigdy nie przyjęła się w Indiach tak, jak gdzie indziej. Przeciwnie, rozwój tężyzny fizycznej uważany był za coś niewłaściwego. Z pewnym wyjątkiem...

Chodzi oczywiście o jogę. Ten program ćwiczeń opiera się na założeniach zbliżonych do chińskiego kung fu. Generalne założenie to ogólny rozwój i harmonia. Słowem, swego rodzaju fitness, ale bez wskazywania wprost, o co chodzi. Joga jest rozwijana w tej formie od 5 tys. lat.

Jeśli przetłumaczyć słowo joga, otrzymamy "unię". Pojęcie to odnosi się do jedności umysłu, ducha i ciała. W ten sposób uprawiający jogę mogą osiągnąć stan bardziej akceptowalny przez wymagania religijne.

Sparta, czyli fitness ponad wszystko

W przeciwieństwie do Hindusów Spartanie uważali dbałość o sprawność fizyczną za podstawowy obowiązek obywatela. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na to, że spartańskie społeczeństwo zorientowane było na osiąganie celów wojennych. A w starożytności wojna wymagała przede wszystkim siły, sprawności i wytrzymałości.

Umiejętności na polu walki zależały w dużej mierze od poziomu sprawności fizycznej. Dlatego każdy Spartanin uprawiał różnego rodzaju sporty. Program ćwiczeń zaczynał się w wieku sześciu lat, a kończył wraz z osiągnięciem dorosłości. Za realizację odpowiadało państwo.

Także kobiety musiały brać udział w ćwiczeniach. W przypadku, gdyby mężczyznom nie udało się obronić ojczyzny, to na nie spadłby ten obowiązek. Militarystyczna kultura Spartan sprawiła, że ich społeczeństwo należało do najsprawniejszych w historii świata.

Europa średniowieczna – silny może więcej

Po upadku starożytnego Rzymu w Europie nastał czas barbarzyńców. Wieki ciemne oznaczały zastój intelektualny, jednocześnie jednak były czasem dominacji silnych. Także w aspekcie fizycznym. Fitness był podstawą, podobnie jak siła pozwalająca powalić przeciwnika.

Styl życia sprawiał, że nie trzeba było specjalnych programów, jak w Sparcie. Wystarczyły codzienne zajęcia, takie jak polowania, uprawa roli czy jazda konna. Słowem, sprawność fizyczna przychodziła sama.

W późniejszych wiekach, kiedy wyewoluowała klasa walcząca, utrzymywanie sprawności fizycznej było także dowodem na wysoką pozycję społeczną. Zwycięstwa w turniejach i bitwach rozgrywanych jako seria pojedynków jeden na jednego przynosiły zaszczyty. Czasem także bogactwa. Co nie znaczy, że wiązało się to z uprawianiem jakiegoś sportu czy gimnastyki. Liczyły się raczej wrodzona siła i umiejętności nabyte w praktyce.

Zjednoczone Niemcy: gimnastyka jako sposób na pobudzenie ducha

Wzrost znaczenia gimnastyki w Niemczech związany był z pracami dwóch edukatorów: Johanna Gutsa Mutsha i Friedricha Jahna. Pierwszy nazywany jest dziadkiem niemieckiej gimnastyki. Opracował masę programów ćwiczeń i odmian sprzętu. Napisał także wiele książek. Z kolei Jahn to ojciec niemieckiej gimnastyki, żyjący w czasach Napoleona.

Jahn wierzył, że Niemcy mogą bronić się przed obcą inwazją nawet jako naród rozdrobniony. Warunek: obywatele muszą być sprawni fizycznie. Wkrótce sale gimnastyczne i odpowiednie towarzystwa pojawiły się w całym kraju. Po zjednoczeniu gimnastyka i fitness zajęły stałe miejsce w programach edukacji.

Stany Zjednoczone: ojczyzna fitness

Za prawdziwe miejsce narodzin tego, co dzisiaj rozumiemy jako fitness, należy uznać USA. Także tam, jak w Niemczech, dużą wagę przywiązywano do sportu. Prezydent Kennedy propagował sprawność fizyczną młodzieży i otwarcie mówił o tym, że Amerykanie powinni dbać o swoje zdrowie.

To, co zaczęło się w latach sześćdziesiątych, rozwinęło się dekadę później. A w 1985 roku wypączkowało pierwszymi zawodami fitness przeprowadzonymi w Las Vegas. Wkrótce podobnych imprez pojawiło się więcej. A w 1995 roku pojawiła się nawet federacja fitness.

Licencja: Creative Commons