Kontrola dostępu umożliwia nam monitorowanie dostępu do danego pomieszczenia a przede wszystkim jego ochronę przed dostępem osób niepowołanych. Na co zwrócić uwagę chcąc wdrożyć taki system? Jaki funkcje zapewnią nam najwyży stopień bezpieczeństwa i ułatwią jego obsługę? Poniżej kilka przydatnych informacji dla wdrażających system kd.

Data dodania: 2013-01-18

Wyświetleń: 3084

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

1) Scentralizowane zarządzanie kontrolą dostępu

System kontroli dostępu chroniący dane pomieszczenie czy strefę powinien być zarządzany z jednego, centralnego miejsca. Pozwoli to zdalnie monitorować i kontrolować wszystkie strefy dostępu. Takie zarządzanie zwiększa ogólną wydajność systemu a także zmniejsza zapotrzebowanie kadrowe.

Wyobraźmy sobie również sytuację, kiedy w rozbudowanym systemie kontroli dostępu składającym się z kilkunastu urządzeń, chcemy dodać nowemu użytkownikowi dostęp do wszystkich chronionych stref w firmie i aby to zrobić musimy biegać po całej firmie i na każdym z czytników zmieniać ustawienia dla tego użytkownika. Czy nie prościej byłoby to zrobić z jednego miejsca, najlepiej za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze? Ważne jest więc, aby system kontroli dostępu, który chcemy wdrożyć, spełniał funkcję scentralizowanego zarządzania nim, co znacznie ułatwi jego obsługę i pozwoli zaoszczędzić nam czas.

2) Wykorzystanie czytników zbliżeniowych (RFID) i/lub biometrycznych

Czytniki kart zbliżeniowych oferują wiele zalet w porównaniu tradycyjnymi czytnikami klawiaturowymi. Karty zbliżeniowe w przeciwieństwie do kodów PIN nie mogą być współdzielone z innymi użytkownikami, trudniej jest je udostępnić osobom trzecim i są także łatwe w użytkowaniu, bo wystarczy je zbliżyć do czytnika.
Czytniki biometryczne z kolei identyfikują osoby na podstawie ich cech biometrycznych, co w dużym stopniu również eliminuje ryzyko dostępu osób niepowołanych do chronionych stref. W czytnikach kontroli dostępu biometria wykorzystywana jest na różnorakie sposoby. Na rynku można spotkać czytniki identyfikujące osobę poprzez skanowanie odcisku palca, siatkówki oka, twarzy a nawet układu naczyń krwionośnych w palcu jak i wewnętrznej warstwy naskórka.

Im bardziej zaawansowana technologia identyfikacji, tym większy stopień bezpieczeństwa i większa trudność obejścia i oszukania systemu.

 

3) Szczegółowe rejestrowanie zdarzeń kontroli dostępu

System kontroli dostępu zapisuje w bazie danych każdy wpis, każde zdarzenie jakie zostanie zarejestrowane na urządzeniu. Dzięki temu umożliwia administratorom systemu dostęp do informacji o tym kto i kiedy miał dostęp do chronionego pomieszczenia, pracownikach aktualnie przebywających w pracy czy też o próbach włamania się do chronionych pomieszczeń, aktów wandalizmu czy kradzieży.

 

4) Zasilanie podtrzymujące

Wdrażając kontrolę dostępu warto wyposażyć ją w zasilanie podtrzymujące sprawność i funkcjonalność systemu w przypadku awarii elektrycznych. Nierzadko spotyka się również z sytuacją, gdzie w systemach kontroli dostępu wykorzystywane są specjalnego typu elektrozaczepy, które nawet w przypadku odcięcia prądu, pozostają zamknięte. Co prawda to rozwiązanie ma zarówno swoje słabe jak i mocne strony. Przykładowo, taki typ zamka jest przydatny jeśli osoba niepowołana próbuje dostać się do chronionego przez nas pomieszczenia i odcina dopływ prądu do urządzenia sterującego wejściem do tego pomieszczenia. Minusem zaś jest sytuacja, że jeśli ktoś będzie przebywał w pomieszczeniu w trakcie awarii energetycznej, nie będzie mógł się z niego wydostać.

 

5) Łatwość rozbudowy systemu kontroli dostępu

Decydując się na instalację kontroli dostępu należy zwrócić uwagę na możliwość późniejszej rozbudowy systemu oraz na ilość czytników oraz użytkowników jaką dany system obsługuje. Niektórzy producenci systemów KD ograniczają bowiem możliwości w systemu w tym zakresie i zwykle jest tak, że im więcej użytkowników bądź lokalizacji musi obsłużyć system, tym większa jest jego cena. Renomowane firmy oferujące system kontroli dostępu, którym zależy na pozyskaniu Klienta, na szczęście nie stawiają takich restrykcji swoim Klientom. Ogranicza to więc koszt wdrożenia systemu identyfikacji osób. W przypadkach tych firm również rozbudowa systemu nie jest jakimś wygórowanym kosztem, gdyż nie wiąże się z koniecznością rozszerzania możliwości software'owych a jedynie hardware'owych.

Optymalnym jest aby w średniej wielkości firmie system kontroli dostępu wspierał co najmniej 1.000 użytkowników i identyfikatorów lub miał możliwość łatwej i mało kosztownej rozbudowy.

 

6) Harmonogram dostępu

Dobry system kontroli dostępu umożliwia administratorom określenie harmonogramów dostępu do chronionych pomieszczeń np. biura, serwerowni, itp. To gwarantuje, że dostęp do pomieszczeń jest tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Tak więc harmonogramy dostępu zapewniają nam gwarancję dostępu do pomieszczenia w określonym przedziale czasowym lub w określone dni. Funkcja ta jest przydatna szczególnie wtedy, kiedy cała firma jest na urlopie wypoczynkowym i nikt poza właścicielem nie powinien mieć dostępu do firmy. Harmonogramy te pozwalają także ograniczyć dostęp do firmy pracownikom poza godzinami czasu pracy.

 

7) Wiele możliwości komunikacji

Sprawne zarządzanie systemem kontroli dostępu ułatwia w dużym stopniu komunikacja z urządzeniami po LANie, RS232/485 czy USB.

 

8) Gromadzenie bazy danych w pamięci czytnikach

Dobry czytnik kontroli dostępu ma pamięć wewnętrzną, która zapisuje zdarzenia o osobach wchodzących/wychodzących z chronionego systemem kontroli dostępu pomieszczenia.

Dzięki przechowywaniu tych danych, są one zabezpieczone przed utratą w sytuacjach awaryjnych takich jak brak zasilania czy komunikacji z czytnikiem. Dane te są zawsze bezpieczne i w razie potrzeby zawsze można je pobrać na pamięć przenośną i przeanalizować w programie.

 

9) Niezależna kontrola drzwi

Wybierając odpowiedni system kontroli dostępu, warto zwrócić uwagę na taki, który umożliwia niezależne kontrolowanie każdych drzwi do pomieszczeń w firmie, tzn. aby każdymi drzwiami dostępu do chronionych pomieszczeń, można było oddzielnie zarządzać. Taki system umożliwia zindywidualizowanie ustawień dostępu do każdego z chronionych pomieszczeń, np. przydzielenie dostępu do danego pomieszczenia tylko wybranym osobom czy też ograniczenie dostępu danej grupie osób do kilku pomieszczeń na raz.

 

10) Nadzór video

Aby nasz system kontroli dostępu był kompletny, warto również pomyśleć nad zintegrowaniem go z systemem monitoringu, dzięki któremu będziemy mieli obraz w przypadku nieautoryzowanego dostępu, kradzieży, włamania czy aktu wandalizmu. Ponadto połączenie systemu kontroli dostępu i nadzoru wizyjnego umożliwi robienie zdjęć użytkownikom systemu, co pozwoli potwierdzić wizualnie, że dana osoba uzyskująca dostęp do chronionego pomieszczenia jest tą, za którą się podaje. Mamy wtedy 100% pewność, że nikt niepowołany nie dostanie się do chronionego pomieszczenia bez naszej wiedzy.

 

11) Dostęp poprzez webserver

Kolejnym aspektem na który powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego systemu kontroli dostępu jest dostęp do systemu poprzez webserver, czyli poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu nie ważne czy jesteśmy w firmie, czy nie mamy zdalny dostęp do bazy danych systemu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena