System kontroli dostępu na terenie określonej strefy reguluje, kto ma prawo dostępu do wydzielonych pomieszczeń, czyli kto posiada autoryzację do wejścia. Jest to doskonałe zabezpieczenie danych, zasobów materialnych lub po zintegrowaniu z systemem alarmowym może pełnić rolę ewakuacyjną otwierając drogę wyjściową, a blokując inne pomieszczenia.

Data dodania: 2019-10-18

Wyświetleń: 246

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kontrola dostępu - co wolno wojewodzie…

Są instytucje i zakłady gdzie kontrola dostępu nie jest tylko ułatwieniem, ale jest ona uregulowana wymogami prawnymi w celu ochrony poufnych danych lub tajnych informacji. Niemniej system kontroli dostępu może być stosowany i jest stosowany powszechnie w firmach, szkołach na imprezach masowych, a nawet w domach.

Z uwagi na duże zróżnicowanie wymogów pomiędzy archiwum prezydenta kraju lub głównym laboratorium strategicznego zakładu, a furtką pana Kowalskiego kontrolę dostępu możemy podzielić na trzy zasadnicze poziomy. W zależności od konieczności dobieramy urządzenia tak, aby kontrola dostępu zapewniała adekwatne zabezpieczenie. Sama kontrola dostępu do pojedynczego punktu składa się z urządzenia zewnętrznego tj. czytnika, skanera lub klawiatury oraz elektrozamka (rygla elektrycznego), który fizycznie blokuje zaporę. Zarówno jedno jak i drugie urządzenia może być odpowiednio zaawansowane. Jako najprostszy poziom kontroli stosujemy klawiaturę kodową. Zwolnienie zabezpieczenia następuje po podaniu kombinacji cyfr przez osobę autoryzowaną. Jest to najbardziej powszechne rozwiązanie, stosowane zarówno w zakładach pracy jak i w furtkach przydomowych i klatkach schodowych. Kolejnym, wyższym poziomem zabezpieczenia są karty kodowe, mogą to być karty z nadrukowanym kodem kreskowym, magnetyczne lub chipowe. Otwarcie przegrody następuje po przyłożeniu do skanera / czytnika karty. Najwyższy poziom zabezpieczeń to czytniki biometryczne - od czytników linii papilarnych po skanery tęczówki i czytniki kodu DNA. Możliwe jest również miksowanie poziomów w celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń, przy ograniczeniu kosztów. Można zastosować zintegrowanie poziomu pierwszego z drugim i uzyskujemy punkt, w którym do zwolnienia blokady konieczne jest przyłożenie karty i wprowadzenie kodu.

Kontrola dostępu może zostać zintegrowana z systemem alarmowym lub antynapadowym i po uruchomieniu systemu w momencie napadu lub włamania zostają odcięte określone pomieszczenia. Dokładnie odwrotnie działa to w przypadku systemu przeciwpożarowego. Punkty stanowiące najkrótszą drogę ewakuacji zostają otwarte, natomiast inne drogi zostają odcięte w celu ułatwienia opuszczenia zagrożonej strefy.

Zastosowanie kontroli dostępu np. do szkoły pozwala na kontrolowanie osób przebywających na terenie placówki i łatwiejsze wyeliminowanie handlu narkotykami przez dilerów z zewnątrz. W firmach można w prosty sposób kontrolować np. magazyn części lub gadżetów reklamowych, czy tez dostęp do danych i wiedzieć, kto i kiedy miał dostęp do wydzielonych stref. Innym zastosowaniem w firmach jest kontrola czasu pracy np. za pomocą czytnika kart lub linii papilarnych. Uzyskujemy dokładną informację, o której dany pracownik przyszedł do pracy, oraz o której opuścił teren zakładu.

Licencja: Creative Commons