Dochodząc swoich praw, często jesteśmy bezbronni w natłoku fachowych przepisów i wskazówek administracyjnych. Kiedy zaś ubiegamy się o zwrot należnych nam funduszy, nie mając za sobą poparcia osób doświadczonych, nasza sprawa może ciągnąć się przez wiele miesięcy, a i tak w efekcie grozi nam ryzyko jej nierozwiązania.

Data dodania: 2012-08-30

Wyświetleń: 1477

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dlatego warto powierzyć swoje problemy firmie windykacyjnej, która z pewnością może pochwalić się większą skutecznością.

Kryzys gospodarczy w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju firm windykacyjnych, a sektor ten został uznany za najszybciej rozwijającą się branżę na rynku polskim. Profesjonalne firmy windykacyjne potrafią należycie zadbać o nasze interesy oraz przyspieszyć działania zmierzające do odzyskania przez nas konkretnych funduszy.

W wielu przypadkach bowiem istnieje możliwość windykacji bez udziału sądu czy komornika. Jest to rodzaj windykacji polubownej. Polega ona głównie na tym, że konkretny windykator systematycznie i sugestywnie przypomina dłużnikowi o zbliżającym się terminie spłaty długu tak długo, dopóki ten nie rozliczy się ze swoim wierzycielem. Dopiero wtedy, gdy te sposoby zawiodą, sprawa zostaje rozstrzygana sądownie oraz angażowany jest komornik odpowiedzialny za bezpośrednie uzyskanie należnych środków. Dzieje się tak wtedy, kiedy dłużnik odmawia współpracy oraz kiedy kontakt z nim jest szczególnie utrudniony. Wtedy windykacja należności może się znacznie wydłużyć, ale nadal może być równie skuteczna.

Etap rozpoczynający windykację należności to dokładna analiza oraz ustalenie statusu materialnego dłużnika. Na tej podstawie osądza się, jakiej części spłaty długu można się domagać. Kolejno następuje poinformowanie dłużnika – na piśmie bądź osobiście przez windykatora – o konsekwencjach prawnych, a także dodatkowych kosztach finansowych, w przypadku niewywiązania się z umowy. Teraz, kiedy zarówno wierzyciel i dłużnik są świadomi swoich praw i obowiązków, dochodzi do negocjacji.

W przypadku, gdy windykacja kończy się na etapie polubownym, dłużnik podpisuje pisemną deklarację o przyznaniu się do długu i następuje ustalenie odpowiedniego harmonogramu spłat korzystnego dla obu stron konfliktu. Później rola windykatora ogranicza się już jedynie do kontroli jakości i terminu uzgodnionych wcześniej spłat oraz ewentualnej ingerencji wówczas, gdy dłużnik nie wywiązuje się należycie z zawartej umowy.

Gdy windykacja należności dochodzi do skutku tym sposobem, zwykle proces ten nie trwa długo i wierzyciel jest w stanie w szybkim czasie odzyskać swoje należności. W przypadku braku zgody dłużnika na spłatę długu, sprawa zostaje rozwiązywana w procesie karnym i trafia do najbliższego sądu. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od odpowiedniej analizy i oceny sporządzonych wcześniej danych dotyczących wierzytelności. Kolejnym etapem jest uaktualnienie informacji dotyczących samego dłużnika w celu ponownego ustalenia kwoty, jaką jest w stanie spłacić dłużnik. Następnie dochodzi do wyboru trybu postępowania i przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do procesu. Windykator zobowiązuje się do reprezentowania swojego klienta w procesie sądowym i nadzoruje poszczególne prace tego procesu. W dalszej kolejności windykator odpowiada za sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności i stale monitoruje działania kancelarii komorniczych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena