0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
3365 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

Komputery na wsi nikogo już nie dziwią. Rolnicy chętnie korzystają z możliwości nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Często też szukają możliwości wykorzystania informatyki do wspomagania produkcji w gospodarstwie. To właśnie z myślą o nich tworzone jest oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla rolnictwa.

Rolnicy chętnie korzystają z komputera i zasobów internetu. Z pomocą przychodzą im specjalistyczne portale dla rolników, oferujące aktualne informacje, porady, możliwość dodawania ogłoszeń czy uczestniczenia w forach dyskusyjnych. Jednak coraz częściej właściciele gospodarstw i firm produkcyjnych sięgają także po specjalistyczne programy, stworzone specjalnie z myślą o rolnikach.

Specjalistyczne oprogramowane dla rolnictwa pomaga w zarządzaniu gospodarstwem, ułatwia pracę i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Istotnym elementem pracy takich programów jest łatwość ich obsługi. Nie jest potrzebne przygotowanie informatyczne, a jedynie podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera.

Ułatwiają pracę ludzi i urządzeń

Proces komputeryzacji jest obecnie powszechnie stosowany i z większym nasileniem wdrażany do ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Układy scalone już dawno znalazły swoje zastosowanie w codziennej pracy rolnika. Jako przykład może posłużyć tu prowadzenie udoju krów na hali udojowej wyposażonej w procesor. Procesor rejestruje i przechowuje ilości pozyskanego mleka od krowy, umożliwia zadawanie paszy treściwej dla każdej z krów w osobno ustalonej przez hodowcę porcji wagowej czy rejestruje ruch zwierząt w stadzie w celu wykrycia rui u krów.

Wdrożenie komputerów do pracy w gospodarstwie ma szereg praktycznych zalet, przynoszących także efekt ekonomiczny. Szeroka gama programów oferowanych rolnikom i doradcom umożliwia wykorzystanie komputera do pomniejszenia kosztów produkcji, wskazywanie kierunku rozwoju gospodarstwa, a nawet na uwidacznianie błędów popełnionych podczas podejmowania decyzji związanej choćby z wyborem zabiegu agrotechnicznego. Argumentów przemawiających za posługiwaniem się komputerem w zarządzaniu gospodarstwem jest znacznie więcej. Techniki komputerowe można wykorzystywać do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Kompleksowa obsługa produkcji roślinnej

Rolnikom stawiającym na produkcję roślinną z pewnością przyda się zintegrowane oprogramowanie komputerowe do kompleksowej obsługi produkcji roślinnej. Jest to narzędzie pozwalające na zapis wszystkich zaszłości w produkcji roślinnej oraz na wykonywanie analiz i raportów graficznych dotyczących upraw. Program w swoich bazach ewidencjonuje kompletne dane dotyczące pól, roślin, środków trwałych (maszyn i urządzeń), środków ochrony roślin i nawozów, a także zatrudnienia. Wykorzystując te dane dokonuje się systematycznych zapisów o poszczególnych uprawach. Na podstawie wprowadzonych danych program przeprowadza analizy ewidencyjne, raporty kosztów i nakładów, bilans nawozowy itp. System pozwala na opisanie i opracowanie wektorowe map ewidencyjnych całego gospodarstwa oraz pojedynczych pól uprawnych. Bazy programu zawierają dane rejestrów powierzchni i sposobów użytkowania z uwzględnieniem danych katastralnych. Program pozwala również na tworzenie map aplikacyjnych nawożenia z uwzględnieniem przeprowadzonych prób glebowych.

Krowy i buhaje w bazach danych

Dla rolników posiadających stada bydła przeznaczony jest system komputerowej obsługi stada bydła. W ramach systemu realizowane są funkcje obsługi baz danych dotyczących krów, buhajów i cieląt. Oprogramowanie takie umożliwia obsługę dowolnej liczby obór oraz przechowywanie i obsługę baz danych historii krów. Bazy zawierają wszystkie podstawowe dane ewidencyjne każdej krowy, a także informacje o laktacjach i wycieleniach wraz z listą urodzonych cieląt, informacje o chorobach, pomiarach masy ciała, inseminacjach, rodzicach, udojach kontrolnych, wydajnościach laktacyjnych. Program umożliwia też uzyskanie zestawień obrazujących aktualny stan stada krów, ewidencję i przetwarzanie danych o produkcji mleka w układzie dziennym, miesięcznym i rocznym oraz rejestrację i przetwarzanie danych o udojach kontrolnych. W ramach kartoteki buhajów przechowuje się dane o buhajach hodowlanych. Baza zawiera komplet informacji ewidencyjnych o buhajach hodowlanych, dane rodowodowe buhajów do trzech pokoleń wstecz (rodzice, dziadkowie i pradziadkowie) oraz dane o ocenie wartości hodowlanej buhaja (w tym przewagi córek buhaja). Uzupełnieniem danych są informacje wydajnościowe (krów) i oceny ich wartości hodowlanej. Procedury podsystemu umożliwiają przeglądanie informacji na ekranie, jak i na emisję zestawień selekcji krów i buhajów według parametrów dynamicznie określonych przez użytkownika. Dane z kartotek krów i buhajów są wykorzystywane w pracy hodowlanej.

Program wybierze najlepszą paszę

Rolnicy hodujący trzodę chlewną mogą korzystać z komputerowego systemu zarządzania trzodą chlewną, który pracuje zarówno na fermach hodowlanych, jak i towarowych. Program umożliwia szybkie i efektywne przetwarzanie danych z zakresu użytkowości zwierząt oraz poziomu produkcji danej fermy. Hodowcy drobiu mogą natomiast używać programu przeznaczonego do wspomagania zarządzania stadem drobiu nieśnego i mięsnego. Są również dostępne programy bilansujące i optymalizujące receptury mieszanek treściwych oraz dawek pokarmowych dla trzody chlewnej, drobiu, bydła i owiec. Oprogramowanie umożliwia wyliczanie zawartości składników strawnych w paszy oraz energii przeżuwaczy oraz drobiu. Programy zawierają zbiory danych o wartości pokarmowej wielu surowców paszowych, zapotrzebowaniu poszczególnych grup zwierząt oraz normy produkcji mieszanek treściwych. Umożliwiają bilansowanie wielu składników pokarmowych oraz wielokierunkową optymalizację receptur, np. minimalny koszt przy maksymalnej koncentracji składników.

 

Licencja: Creative Commons