Rozliczamy PIT-y za ubiegły rok, więc warto przypomnieć o możliwości przekazania 1% podatku na cele charytatywne, zwłaszcza, że nie musimy już dokonywać wpłaty na konto - Urząd Skarbowy zrobi to za nas bez problemu.

Data dodania: 2008-01-10

Wyświetleń: 11334

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Zmiana zasad wspomagania organizacji pożytku publicznego obowiązuje od 1 stycznia 2007 r., a została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217,poz.1588).

W poprzednich latach odpisu dokonywało tylko nieco ponad 7 proc. podatników. Większość osób rezygnowała z tego przywileju ze względu na skomplikowane zasady - najpierw należało wpłacić pieniądze na konto wybranej organizacji, a potem czekać, aż służby skarbowe zwrócą nam nadpłatę.

Nowe przepisy znacznie uprościły procedurę przekazywania części naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Obecnie nadal możemy przeznaczyć 1% z naszego podatku na rzecz wybranej fundacji czy stowarzyszenia, ale - i to jest nowość - nie musimy osobiście wpłacać pieniędzy na konto organizacji. W ciągu trzech miesięcy od złożenia PIT-u naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego ma obowiązek odliczyć wskazaną kwotę z naszego podatku i przekazać na konto jednej, wybranej przez nas fundacji lub innej organizacji.

Swoje 1 proc. podatku możemy przekazać jedynie tej organizacji, która znajdzie się w oficjalnym obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Aktualny wykaz liczy ponad 5600 pozycji,a został opublikowany dnia 31 grudnia 2007r. (Monitor Polski Nr 99, poz. 1078).

Jak dokonać odpisu:

1. Zdecyduj, którą organizację chcesz wspierać i sprawdź jej dane.
- pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl/ można wyszukać konkretną organizację podając jej nazwę, siedzibę lub numer KRS.

2. Wypełnij roczne zeznanie podatkowe
- w odpowiedniej rubryce formularz PIT (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) wpisz nazwę organizacji oraz jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i kwotę (max. 1%), którą chcesz przekazać.

3. Kompletny PIT złóż w Urzędzie Skarbowym w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
- w razie nadpłaty podatku Urząd zwróci Ci przekazaną kwotę; w pozostałych przypadkach wyliczona kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o wpłatę na rzecz pożytku publicznego.

Uwaga: Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowanych w formie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego przeznaczony jest formularz PIT-28. Tacy podatnicy składają roczne zeznanie podatkowe do końca stycznia.

Nowy mechanizm odpisu jest z pewnością prostszy, bardziej przyjazny i wygodny dla ofiarodawców. Z punktu widzenia organizacji pożytku publicznego uproszczenie procedury może przynieść potencjalnie większe wpływy – więcej osób zdecyduje się na dokonanie odpisu.

Obowiązujące przepisy wciąż formalnie zabraniają przekazania odpisu na konkretną osobę. Ta sprawa wzbudziła kontrowersje i ostatecznie Ministerstwo Finansów zgodziło się, byśmy mogli wskazać osobę, na której rzecz chcemy przekazać 1 proc. podatku, np. na leczenie lub naukę. W PIT w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" wpłacający może podać np. imię i nazwisko podopiecznego fundacji, któremu chce pomóc swoją darowizną.

Uproszczony mechanizm odpisu podatkowego może jednocześnie okazać się niekorzystny dla mniejszych, regionalnych organizacji. Ich działacze obawiają się, że sponsorzy chętniej będą przekazywać swoje pieniądze dla organizacji, które znają z prasy lub telewizji, które maja fundusze na reklamę.

Lokalne stowarzyszenia, czy niewielkie fundacje muszą docierać do potencjalnych dobrodziei w inny, niekonwencjonalny sposób: poprzez publikacje w lokalnej prasie, ulotki wyjaśniające zasady odpisu wyłożone w sklepie lub u fryzjera, kontakty towarzyskie i sąsiedzkie, współpracę z biurami finansowymi itp. Muszą też wykazać się większą aktywnością i pozyskiwać wsparcie lokalnych autorytetów: księgowych, nauczycieli, lekarzy, pracowników socjalnych, księży, sołtysów, radnych czy przedsiębiorców.

Dobrym pomysłem jest tworzenie własnych stron internatowych lub zamieszczanie apeli na stronach urzędów gmin, miejscowych firm, parafii, szkół lub zaprzyjaźnionych osób. Przykładowo - w Gablotce Szkolnej można bezpłatnie publikować informacje o działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, leczenia, wypoczynku, dożywiania, sportu itp.

Odpis podatku na cele charytatywne nie jest typową ulgą podatkową, a raczej przywilejem współdecydowania,czy chcemy wspomóc działania konkretnej organizacji na rzecz określonej grupy ludzi znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, oraz jaką kwotą. Mechanizm ten daje nam możliwość wspierania określonych celów i zadań, które my, obywatele uznamy za ważne.

Warto przypomnieć, że skorzystanie z możliwości odpisu jest dobrowolne, a podatnik może swobodnie wybrać organizację, na którą chce przekazać swój odpis podatkowy. Niedopuszczalne jest zmuszanie kogokolwiek do przekazywania funduszy na rzecz np. fundacji firmy, czy instytucji, w której dana osoba jest zatrudniona.

Organizacje pożytku publicznego pomagają wszystkim potrzebującym, począwszy od dzieci, poprzez młodzież, osoby dorosłe na seniorach kończąc. Działają w bardzo różnych sferach, na przykład: ekologia, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, sport czy kultura.

Musimy uzmysłowić sobie, że jeśli nie zdecydujemy się na darowiznę, pieniądze nie zostaną w naszej kieszeni, bo będziemy musieli i tak je oddać fiskusowi - wtedy urzędnicy zdecydują na co je wydać.
Licencja: Creative Commons