Artykuł dotyczący kwestii związanych z finansowaniem przedsiębiorstw. Funkcje oraz cechy finansowania przedsiębiorstw. Czym jest ruch kosztów pieniężnych?

Data dodania: 2012-03-29

Wyświetleń: 1532

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

            Finanse przedsiębiorstw są częścią systemu finansowego i zajmują znaczące miejsce w strukturze relacji finansowych społeczeństwa. Funkcjonują one w sferze produkcji społecznej, gdzie wytwarza się produkt wewnętrzny, materialne i niematerialne dobra, dochód narodowy – główne źródła zasobów finansowych. Właśnie dla tego od systuacji finansów przedsiębiorstw zależy możliwość zapełnienia potrzeb społecznych, wytrzmałość finansowa Państwa.

            Finanse przedsiębiorstw zarówno jak i finanse w ogóle mają pewne specyficzne cechy. Należy brać pod uwagę także i cechy wyróżniające spowodowane funkcjonowaniem finansów w różnych sferach ekonomiki. Ogólną oznaką finansów przedsiębiorstw jest to, że to one wyrażają jedność w ekonomicznych (pieniężnych) relacjach, związanych z podziałem wartości produktu wewnętrznego. Osobliwości finansów przedsiębiorstw są spowodowane ich funkcjonalnością w różnych sferach ekonomiki.

            Finanse przedsiębiorstw bezpośrednio związane są z ruchem kosztów pieniężnych. Właśnie dlatego, dość często pojęcie „finanse przedsiębiorstw” porównuje się z kosztami pieniężnymi, posiadanymi zasobami pieniężnymi. Jednak same koszty lub finansowe zasoby nie wyjaśniają pojęcia „finanse”, jeśli nie wyjaśnić ekonomicznej istoty natury ostatnich. Takimi ważnymi właściwościami, które leżą u podstaw finansów są odtwarzane procesy i relacje pieniężne, które wynikaja między uczestnikami produkcji społecznej na wszystkim poziomach procesu odtwarzania, na wszystkim poziomach gospodarowania, we wszystkich sferach działalności społecznej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena