Przy budowie placów zabaw panuje przekonanie by tworzyć je w taki sposób by eliminować ryzyko związane z urazami. Wymagania norm spowodowały, że dzisiejsze place zabaw są w pełni bezpieczne. Jednak by plac zabaw był miejscem atrakcyjnym dla dzieci oraz by ta zabawa wpływała na nie korzystnie musi dostarczać odpowiedni poziom ryzyka.

Data dodania: 2012-01-27

Wyświetleń: 2616

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Place zabaw dla dzieciNorma PN-EN 1176 z 2009 roku określa bardzo szczegółowo jak powinien być wykonany plac zabaw by był bezpieczny dla dzieci. Jednak również w tej normie znajduje się zapis: „Ryzyko jest podstawową cechą zabawy i wszystkich miejsc, w których dzieci bawią się legalnie. Celem placów zabaw jest dostarczenie dzieciom sposobności do zabawy o akceptowalnym ryzyku, które są elementem pobudzającego, związanego ze współzawodnictwem i kontrolowanego nauczania otoczenia. Zaleca się, aby oferowane zabawy zachowywały równowagę między potrzebą zapewnienia ryzyka a koniecznością uchronienia dzieci przed poważnymi urazami”. Autorzy normy rozumieli wpływ ryzyka na zabawę i rozwój dzieci czego nie można powiedzieć o wszystkich firmach zajmujących się budową placów zabaw, projektantach placów zabaw, osobach zamawiających budowę placu zabaw oraz o osobach odpowiedzialnych za kontrole i utrzymanie placów zabaw. Często przy planowaniu i budowie urządzeń zabawowych myśli się przede wszystkim o zapewnieniu bezpieczeństwa a dość rzadko by oferowana zabawa była atrakcyjna dla dzieci a jeszcze rzadziej by ta zabawa wpływała korzystnie na rozwój dziecka. W latach 80-tych i 90-tych w Stanach Zjednoczonych nałożono duży nacisk na to by place zabaw były bezpieczne dla dzieci. Efektem tego było postawienie ogromnych ilości nowych i przesadnie bezpiecznych placów zabaw dla dzieci. Jednak te urządzenia zabawowe w krótkim czasie praktycznie opustoszały. Zostało to swpowodowane tym, że te nowe, w pełni bezpieczne place zabaw stały się mało atrakcyjne a wręcz nudne dla dzieci. Badania wielu naukowców dały wnioski, że nadmiernie bezpieczne place zabaw niekorzystnie wpływają na rozwój dziecka.

Ryzyko stanowi bardzo ważny element w prawidłowym rozwoju dziecka, gdyż dziecko poznając otaczający świat potrzebuje dreszczyku emocji. Psycholodzy uważają, że bez zabawy związanej z ryzkiem w młodości w dorosłym życiu mogą pojawić się poważne problemy dysfunkcjonalne. Zabawa związana z ryzykiem pozwala dziecku rozróżniać i stopniować zagrożenia. Dziecko poznaje możliwości i granice swojego ciała i własnych umiejętności. Poszukiwanie ryzyka przez dzieci jest cechą jak najbardziej naturalną, która jednocześnie uatrakcyjnia zabawę. Także ryzyko związane z zabawą na placu zabaw ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci. Niektórzy naukowcy uważają ponadto, że tzw. „bezpieczne place zabaw” wcale nie są bezpieczniejsze a liczba wypadków i urazów wcale się nie zmniejszyła a wręcz przeciwnie. Urazy związane z upadkiem są większe wtedy, kiedy podłoże jest miękkie. Dzieje się tak dlatego, że zarówno rodzice, opiekunowie jak i dzieci wierzą, że bawią się na zupełnie bezpiecznym placu zabaw a przez to stają się mniej uważni za to bardziej podatni na urazy.

Place zabaw jako miejsca przeznaczone dla dzieci powinny uwzględniać wpływ zabawy na ich prawidłowy rozwój a więc powinny również zapewniać odpowiedni poziom ryzyka związanego z zabawą. Tak jak jest to określone w ww. normie dotyczącej placów zabaw bardzo ważne jest by zachować odpowiednią równowagę między poziomem bezpieczeństwa a potrzebą zapewnienia dzieciom odpowiedniego poziomu ryzyka. Powinny o tym pamiętać przede wszystkim osoby odpowiedzialne za planowanie, budowę i prawidłowe funkcjonowanie placów zabaw.

Licencja: Creative Commons
4 Ocena