Pewno spotkałeś się z sentencjami typu: „chcę rzucić palenie” albo “zrobię coś ze swoim wyglądem” czy “zacznę dbać o zdrowie” itp. A czy wiesz jak było z realizacją takich celów? Różnie to bywało?

Data dodania: 2012-01-12

Wyświetleń: 1699

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nie wiem czy wiesz, że to w jaki sposób zostanie określony cel jest jedną z najistotniejszych rzeczy, które pozwolą nam go osiągnąć. W kolejnych zdaniach tego artykułu dowiemy się jak powinno to wyglądać.

Ludzie stawiają sobie różne cele w życiu, samo postawienie sobie celu to jedna część procesu. Dobrze zdefiniowany cel automatycznie wymusi zmiany w Twoim postępowaniu, zmiany, które są niezbędne do jego osiągnięcia, staje się przez to motywatorem do działania. Zauważ, co jest dla Ciebie atrakcyjniejsze, czy jakaś wizja za mgłą, pokazana bardzo ogólnie czy może coś konkretnego, bardzo realnego?
Zatem bardzo ważne jest w jaki sposób cel zostanie zdefiniowany.

Poniżej przedstawiam kryteria jakie powinny być spełnione aby zdecydowanie przybliżyć się do jego zrealizowania.

Dokładnie określony

Koniecznym jest dokładne, konkretne, precyzyjne określenie swojego celu. Przykładowo mówiąc „zrobię coś ze swoim wyglądem” jest mało konkretne, może powiedz, że „idę obciąć włosy” albo zamiast mówić, że „chcę schudnąć” powiedz konkretniej „schudnę 10kg”.

Pozytywnie sformułowany

Bardzo ważna kwestia, aby cel nie odwoływał się do negatywnych aspektów sprawy, a był sformułowany w oparciu o jego pozytywne strony. Przykładowo zamiast mówić „nie chcę być gruby” czy nie lepiej powiedzieć „ważę 10kg mniej i czuję się świetnie”? Chodzi o to by nie przywoływać sobie negatywnej strony, podświadomość nie rozróżnia zaprzeczeń, co na pewno nie pomaga nam wyjść z niekorzystnej sytuacji.

Realny

Miej na uwadze, że cel powinien nosić choć znamiona realności, niech nie będzie to typowe nierealne marzenie. Mówiąc, że „chcę umieć fruwać”, na pierwszy rzut oka widać, że jest nierealne, albo „za rok chcę być milionerem”, tutaj pomimo, że na pierwszy rzut oka może wydawać się nierealne to jednak znane są przykłady ludzi, którzy to osiągnęli, może wystarczy zmienić wymóg czasowy by cel stał się realniejszy. Myślę, że pozostałe parametry definiowania celu zweryfikują  jego realność.

Czas osiągnięcia celu

Należy konkretnie określić czas, w którym chcemy cel osiągnąć. Tak konkretnie jak to tylko możliwe. Np. zamiast mówić „na wiosnę schudnę” lepiej powiedzieć „1-go maja będę ważył 10kg mniej” albo zamiast „w przyszłym roku chcę rzucić palenie” określ „1 stycznia rzuciłem palenie”.

Odpowiedzialność

Ważnym jest aby cel był tak zdefiniowany by pełna odpowiedzialność za jego realizację spoczywała na nas, by nie było możliwości „zrzucenia winy” na kogoś innego czy jakiś inny zewnętrzny czynnik. Przykładowo zamiast mówić „chciałbym, aby tata kupił mi grę wideo” określmy „kupię sobie grę wideo”.

Ekologia

Cale musi być ekologiczny, ekologia w nomenklaturze NLP oznacza, że coś jest pozytywnie korzystne dla wszystkich których dotyczy. Ważne jest aby osiągnięcie przez Ciebie celu nikomu i niczemu nie zaszkodziło. Sprawdź bardzo dokładnie co niesie osiągnięcie danego celu w jak najszerszym kontekście. Przykładowo, sprawdź czy „zakup nowego sportowego samochodu” nie spowoduje, że późniejsze koszty jego utrzymania będą miały negatywny wpływ na poziom życia Twojej rodziny.

Czas teraźniejszy

Wizualizowanie osiągniętego celu jako już osiągniętego wersus czegoś co dopiero w przyszłości to kolejna ważna kwestia. Pracujemy nad zmianą podświadomości, dla niej nie ma upływu czasu, dla podświadomości dzieje się wszystko „teraz”. Definiując, mów tak jakbyś już go osiągnął np. „1-go maja ważę 10kg mniej” albo „w grudniu gram na bębnach z prędkością 200 uderzeń na minutę”.

Zasoby

Definiując cel zastanów się czy posiadasz wszystkie, niezbędne zasoby do jego osiągnięcia. Co jest Ci dodatkowo potrzebne, jakie kompetencje masz, a jakie ewentualnie musisz posiąść lub rozwinąć. Ustal hierarchię ważności jak i kolejność rzeczy do zrobienia bo tak samo jak określenie samego celu ważne jest określenie drogi, która do niego prowadzi.
Gdyby okazało się, że to czego musisz się nauczyć, bądź co musisz wykonać też jest odrębnym celem, to po prostu cel nadrzędny podziel na cele mniejsze.

Zmysły

Idealna sytuacja jest wtedy gdy fakt osiągnięcia zdefiniowanego celu jesteś w stanie odczuć wszystkimi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk, węch i smak – vakog). Zadaj sobie pytanie po czym poznasz, że osiągnąłeś już dany cel? Sprawdź co widzisz, słyszysz, czujesz.

Zapisz go na papierze

Bardzo ważny punkt procesu – zapisz cel na papierze, odręcznie.
Daje nam możliwość spojrzenia na cel z boku, zdysocjowanie i zdystansowanie się. Zapisanie powoduje, że w dodatkowy sposób utrwala nam się w pamięci.
Kartkę, włóż do koperty, zaklej ją i opisz datą osiągnięcia celu.

Jak wiadomo, ćwiczenie czyni mistrza, zatem nie ma na co czekać, sprawdź jak to działa, określ jakiś swój cel.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena