Kąpiel w saunie dostarcza wielu emocji. Naturalnie już samo ciepło przyjemnie odpręża, ale całe otoczenie i ceremo­nia kąpieli też ma ogromne znaczenie.

Data dodania: 2011-11-04

Wyświetleń: 2094

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Naprawdę wspaniale jest cieszyć się kąpielą w pięknym pomieszczeniu z oszklo­nymi drzwiami lub przeszkloną ścianą i widokiem na ogród albo na pokój wypoczynkowy. Dzisiejsze sauny są komfortowe i estetyczne. Rozwój w tej dziedzinie postępuje szyb­ko. Wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia znalazł odbicie zarówno w sposobie bu­dowania saun, jak i różnorodności wyposaże­nia technicznego, urządzeń grzewczych, ma­teriałów na ściany i akcesoriów.

Zdrowie, ale i przyjemność

I to właśnie jest powodem zainteresowania te­go rodzaju kąpielą. Chodzi nie tylko o czystość, rozgrzanie się po zmarznięciu czy rozluźnienie mięśni, np. po intensywnym treningu. Wszystko to jest dobre samo w sobie, ale dla części użytkowników sauny najważniejsza jest przyjemność - wręcz nowa, lepsza jakość życia. Korzystanie z sauny to po prostu gwaran­cja dobrego samopoczucia. Chcemy pozbyć się stresów, a pobyt w saunie można porów­nać do chwili relaksu, a nawet medytacji... Po gorącej kąpieli w saunie czeka nas orzeźwiający prysznic, a potem pobyt w po­mieszczeniu wypoczynkowym. Tu znajduje się zwykle parę wygodnych foteli i kilka cza­sopism. Prawda, że brzmi to zachęcająco?

Tak uważa w każdym razie coraz większa liczba tych, którzy budują sauny, niezależnie od tego, czy mieszkają w domach jedno-, czy wielorodzinnych.

Domowe SPA

Obecnie pojęcie „sauna" znacznie się rozsze­rzyło i tę część domu można by nazywać do­mowym SPA. Skrót SPA wywodzi się od ła­cińskiego wyrażenia Sanus Per Aquam (zdrowie przez wodę). Zatem SPA to zabiegi pielęgnacyjne, relaksacyjne, wspomagające zdrowie i urodę, w których wykorzystuje się działanie wody na nasz organizm. Także na­zwa miasta Spa w Belgii, które jest starym uzdrowiskiem, jeszcze z czasów rzymskich, pochodzi od tej łacińskiej maksymy.

Jest wiele nowych, ciekawych rozwiązań, np. saunę łączy się z pokojem wypoczyn­kowym wyposażonym w wannę z hydroma­sażem, kabiny kąpielowe z nowoczesnymi prysznicami. Kiedy przegląda się broszury producen­tów tych urządzeń - pokus jest wiele. To, co dobre, musi kosztować. Oczywiście, ale warto wyłożyć trochę pieniędzy na... po­prawę samopoczucia.

Na europejskim rynku trend ten jest wyraźny i potwierdzają go firmy specjalizujące się w tej branży. Klienci nie akceptują już prymitywnych rozwiązań, które obowiązywały w Skandynawii w latach 1960-1970. Dzisiejsi użytkownicy saun chcą mieć je nowocześnie wyposażone, ale także mile widziany jest pokój wypoczynko­wy podobny do SPA.

Od czego to zależy?

Inspirująco działają wizyty w klubach SPA, które powstały w wielu krajach, albo pobyty w luksusowych hotelach z elegancki­mi saunami. W każdym razie zainteresowa­nie jest wyraźne. Dzisiejsze pokolenie akcep­tuje wyższy koszt sauny od tego, który poprzednie pokolenie uważało za możliwy do przyjęcia.

W końcu nie ma w tym nic dziwnego. Na­sze wymagania są większe w wielu dziedzi­nach. Chcemy dobrze mieszkać, mieć samo­chody o większej mocy i bardziej bezpieczne. Stawiamy wyższe wymagania zajęciom rekreacyjnym, gramy w tenisa, wybieramy eksklu­zywne miejscowości jako cele podróży waka­cyjnych itd. Jest więc całkowicie naturalne, że chcemy też korzystać z sauny lepszej jakości. Wydaje się też, że innym powodem tej tendencji jest szybko rosnące zainteresowa­nie utrzymaniem ciała w dobrej kondycji. Dużo pisze się na ten temat, jak ważne jest zdrowe jedzenie, częstsze zażywanie ru­chu i lepsze życiowe przyzwyczajenia. Pozo­staje nam tylko szczerze wierzyć, że wszyst­kie te książki i artykuły w czasopismach wpłyną na tych, którzy obecnie lub w przy­szłości są narażeni na nadwagę, cukrzycę i problemy sercowe.

Własny styl życia - co to oznacza?

Dbałość o zdrowie jest ważna. Co do tego je­steśmy wszyscy zgodni. Ale co to ma wspól­nego z sauną i jakością życia?

Otóż ma. Coraz więcej osób decyduje się żyć lepiej, jeść rozsądniej, używać więcej ru­chu, jeździć na rowerze, uprawiać sporty, spa­cerować, chodzić na zajęcia gimnastyczne itd. W tym nowym stylu życia, który dość ła­two polubić, a nawet pokochać, jest także miejsce na trochę przyjemności, jaką jest ką­piel w saunie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena