Zwierzęta gospodarskie trzyma się w niemal 100% w praktycznych celach – dla uzyskania mleka, mięsa, skór, jaj itp. Część zwierząt hoduje się jednak dla rekreacji lub przyjemności. Zwykle zwierzęta takie trzyma się liczbie co najmniej kilku, często także w dużych stadach. Jak wygląda ubezpieczenie zwierząt w gospodarstwie?

Data dodania: 2011-06-30

Wyświetleń: 2707

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ubezpieczenie_zwierzatPodstawowe informacje

Do zwierząt gospodarskich zalicza się powszechnie: konie, krowy (bydło), owce, kozy, świnie (trzodę chlewną) i inne (np. strusie). Zarówno zwierzęta trzymane pojedynczo lub w liczbie kilku sztuk (bydło, konie), jak i w stadach (strusie, trzoda chlewna) warto objąć ochroną ubezpieczeniową.

Polisa gwarantuje ochronę od wielu ryzyk, które powodują ogromne straty finansowe w gospodarstwach – nieobjęte ochroną zwierzęta po padnięciu lub uboju z konieczności nie są argumentem do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Szczególnie warto nabywać polisy, gdy prowadzi się gospodarstwa wyspecjalizowane np. skupione tylko na chowie bydła mlecznego. Duże straty w stadzie mogą być przyczyną upadku działalności, jeśli zwierzęta nie są ubezpieczone a wiele z nich padnie lub będzie wymagać uboju. Dobrze jest też ubezpieczać mniejsze stada i pojedyncze sztuki trzymane dla rekreacji lub przyjemności – koń czy krowa wymagają nieraz skrócenia cierpień a koszty uboju i utylizacji finansowane z własnej kieszeni mogą być bardzo wysokie. Ubezpieczenie zwierząt jest więc możliwe i opłacalne zarówno w wielkich gospodarstwach, jak i małych, rodzinnych działalnościach.

Zakres ubezpieczenia

W zależności od ubezpieczyciela, ubezpieczenie zwierząt ma różny zakres. Zwykle większość umów zapewnia ochronę na wypadek takich zdarzeń, jak: padnięcie zwierzęcia, ubój z konieczności. Niektóre polisy można poszerzyć o dodatkowe opcje np. ryzyko trwałej utraty wartości reprodukcyjnej, ryzyko utraty płodu przez klacze i krowy, utylizacja zwłok itp.


Ważne. Ubezpieczyciel od osoby ubiegającej się o odszkodowanie z tytułu uboju z konieczności, może zażądać zaświadczenia od lekarza weterynarii, że zwierzęcia nie można było wyleczyć ani nie należało przedłużać jego cierpień lub należało ratować poprzez ubój wartość rzeźną zwierzęcia, które nie było już w stanie dalej funkcjonować.

Umowy ubezpieczeniowe zwierząt gospodarskich zwykle są zawierane dla zwierząt zdrowych, w określonym wieku lub po osiągnięciu określonej wagi na okres 1 roku. Istnieje możliwość zawarcia umów krótszych np. ma czas wystawy, wyścigów (konnych) lub trzebienia stada.

Wyjątki

Ubezpieczenie zwierząt nie obejmuje wielu sytuacji związanych z ich chowem – oznacza to, że takie zdarzenia są wyłączone z umowy i nie należy się za nie odszkodowanie. Do opcji niepodlegających ochronie należy np.: ubój w wyniku selekcji, ubój w wyniku starości, szkody powstałe na skutek zaniedbań ludzi, padnięcie w wyniku starości, szkody wywołane niewłaściwą opieką (zła karma, stara pasza itp.).

Reasumując – ubezpieczenie zwierząt gospodarskich pozwala ochronić się przed finansowymi konsekwencjami chorób i wypadków zwierząt. To ważne zarówno dla posiadaczy dużych stad i wyspecjalizowanej produkcji, jak i właścicieli trzymających pojedyncze sztuki zwierząt.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena