Jeśli zajmujesz się sprawami bezpieczeństwa lub jesteś odpowiedzialny za zarządzanie i administrację obiektami publicznymi, warto zajrzeć do tego artykuły, w którym zawarłem kilka porad dla osób zajmujących się znakami ewakuacyjnymi i odpowiednim oznakowaniem.

Data dodania: 2011-06-23

Wyświetleń: 1982

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Znaki ewakuacyjne, element wchodzący w skład ogólnej grupy: znaki bezpieczeństwa, mają bardo duże znaczenie dla prawidłowego użytkowania budynków i wszelkich innych przestrzeni gdzie ustala się wyjścia oraz drogi ewakuacyjne prowadzące do nich dla usprawnienia ewakuacji osób w razie wystąpienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla ich zdrowia i życia.

Ich lekceważenie nie musi zawsze skończyć się tragicznie ale na pewno odpowiednie kontrole nie będą wyrozumiałe w przypadku braku oznakowania ewakuacyjnego i nałożą dotkliwe kary.

Osoby odpowiedzialne za prawidłowe dbanie o oznaczenie dróg ewakuacyjnych powinny pamiętać o kilku rzeczach. Nie należy składować znaków ewakuacyjnych ułożonych jeden na drugim tak by ich powierzchnie zadrukowane stykały się.

Doprowadzi to w krótkim czasie do uszkodzenia powierzchni i nieczytelności przekazu. Transport oznaczeń na folii PCW oraz wykonanych na płytach fotoluminescencyjnych powinien odbywać się w odpowiednich warunkach – żeby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem należy zapobiegać ich przemieszczaniu względem siebie w trakcie przenoszenia.

Najlepiej przełożyć je papierem co zniweluje ryzyko powstania zarysowań. W warunkach uciążliwych czyli takich gdzie występują pary substancji mogących niszczyć znaki należy pamiętać o ich częstszej kontroli i wymianie w razie potrzeb. Nie można ich również przechowywać razem z rozpuszczalnikami gdyż nawet kontakt z ich parami będzie powodował postępujące zniszczenia. Trzeba też unikać wykorzystywania znaków nadrukowywanych na folie PCW w warunkach dużych zmian temperatur. Mycie znaków powinno się odbywać na mokro by nie zarysować powierzchni. Częste czyszczenie niezbędne w takich sytuacjach może łatwo doprowadzić do uszkodzeń jeśli nie będzie odbywać się prawidłowo.

Zachować należy również odpowiednie zasady prawidłowego przyklejania elementów do powierzchni. Kleje nie chwycą na podłoże przykładowo mokre, malowane farbą emulsyjną, betonowe lub z surowego drewna. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do trwałości montażu należy przez okres 48 godzin obserwować stan przytwierdzenia do ściany a po tym czasie dokładnie skontrolować czy nie nastąpiły jakiekolwiek uszkodzenia.

Kolejnym przeciwwskazaniem dla przyklejania jest temperatura poniżej 7 stopni Celsjusza. Nie należy też zapomnieć o usunięciu folii ochronnej ze znaku jeśli została tam umieszczona przez producenta.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena