Aktualnym problemem, który ma wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa jest bezpieczeństwo i higiena pracy. W dobie pojawiających się co raz to w większej ilości sposobów zapewnienia i wykazania zgodności z przepisami, pewną i zatwierdzoną możliwością jest system OHSAS.

Data dodania: 2011-05-06

Wyświetleń: 1566

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena
Pobierz artykul

Licencja: Creative Commons

Jest to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W wielu Państwach wdrożenie tego systemu jest wymagane przez prawo. Wynika to z tego, iż co raz częściej wymaga się wykazania jak dana firma radzi sobie z BHP, a co za tym idzie, priorytetem staje się zrealizowanie stawianych wymóg.

OHSAS to uznana międzynarodowa norma, którą można zastosować w każdym

przedsiębiorstwie, niezależnie od wielkości czy profilu. Jej celem jest zbadanie występujących zagrożeń w danej firmie, która ma dzięki temu możliwość zrozumienia właściwych wymagań prawnych powiązanych z BHP. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wprowadza takie działania, które zapewnią poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz innych osób z poza środowiska firmy, znajdujących się na jej terenie.

Zastosowanie normy OHSAS przynosi wiele korzyści. Najistotniejsza to poprawa parametrów oraz zgodność z przepisami. Ponad to umożliwia doskonalenie systemu zarządzania BHP. Ogranicza ryzyko związane z zagrożeniami występującymi podczas pracy, tym samym zapobiega wypadkom. Równie ważną korzyścią jest zdobyta, dzięki wdrożeniu tego systemu, przewaga konkurencyjna, ponieważ warunkiem koniecznym współpracy dla co raz szerszego grona przedsiębiorców staje się wykazanie informacji co do bezpieczeństwa i higieny pracy przez dostawców. Znaczący także staje się wzrost zaufania klientów, pozyskiwania nowych, oraz rosnący pozytywny  wizerunek przedsiębiorstwa.

Licencja: Creative Commons