31 mld zł wyniosła wartość rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce w 2010 r. Przeprowadzony w lutym 2010 r. przez CBOS raport ujawnił, że 75% społeczeństwa nie jest zadowolone z działania opieki zdrowotnej.

Data dodania: 2011-04-27

Wyświetleń: 1579

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zaledwie 22% nie ma zastrzeżeń do służby zdrowia. Zaledwie 1% respondentów uważa obecny system za dobry i niewymagający zmian, a 23% jako dobry.
Z przeprowadzonej przez CBOS ankiety na temat świadczeń dodatkowych wynika, że liczba zwolenników rośnie. Ponad jedna trzecia ankietowanych (36%) jest nimi zainteresowana, choć 55% nie chce go dobrowolnie opłacać.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Około 38% populacji posiada prywatne ubezpieczenia zdrowotne.
Nastąpił wzrost zainteresowania usługami abonamentowymi i ubezpieczeniami. 33% kapitału w systemie zdrowotnym to wydatki prywatne. Jednakże te usługi wciąż napotykają wiele problemów.
Podstawowy to wysokość składek. Ulegną one obniżeniu gdy ze świadczeń zacznie korzystać więcej osób. Następna przeszkoda to wycena zabiegów medycznych.


Abonament vs ubezpieczenia

W Polsce abonamenty pojawiły się wcześniej niż polisy. Zauważa się jednak wzrost popularności polis dlatego, że ubezpieczenia są niezależne od danej sieci operatorów. Abonament umożliwiający leczenie w prywatnych przychodniach, szpitalach, posiada 1,5 mln Polaków. Klienci otrzymują lepsze warunki cenowe niż proponowane przez prywatne kliniki i możliwość wyboru placówki.


Ubezpieczenia szpitalne.

Kolejki w szpitalach wynikają z faktu, że NFZ nie dysponuje środkami pozwalającymi na kontraktowanie większej liczby zabiegów.
Szacunkowo w 2010 r. firmy ubezpieczeniowe mogły zgromadzić 180–200 mln zł ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. Część ubezpieczycieli rezygnuje z ubezpieczeń szpitalnych z powodu oczekiwania na wdrożenie zmian przez Ministerstwo Zdrowia. Planowane są ulgi podatkowe dla osób posiadających ubezpieczenia szpitalne.

Ubezpieczenia lekowe

Wartość rynku aptecznego w Polsce wynosi ok. 27 mld zł, z czego prawie 9 mld w ramach refundacji pokrywa NFZ. W krajach UE Polska jest w czołówce rankingu dopłat z kieszeni pacjenta do leków recepturowych. Według WHO, gdy dopłata przekracza 25%, powstaje bariera w dostępie do produktów leczniczych. Obecnie rynek tego typu ubezpieczeń w Polsce nie istnieje.


NFZ

Budżet NFZ w 2010 roku wyniósł 53,2 mld zł. Najbardziej obleganymi specjalistami są okuliści, otolaryngolodzy, reumatolodzy i urolodzy. Oczekuje do nich ponad 80% pacjentów.
Polska, na tle innych krajów, nadal wydaje niewiele na leczenie (7% PKB).

Reforma ubezpieczeń zdrowotnych

Przygotowany w styczniu 2010 r. przez PIU oraz Health Consumer Powerhouse raport „Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia”, sklasyfikował polski system opieki zdrowotnej na 26 miejscu. W badaniu Health Barometre dotyczącym oceny służby zdrowia przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców kilku krajów Europy najgorzej ocenili swój system Polacy. Najlepszą metodą na jego poprawienie według badanych byłoby podniesienie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie dodatkowe.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena