Konie po mimo tego, że nie należą do zwierząt o drobnych gabarytach, często są hodowane przez ludzi. Zazwyczaj w celach rekreacyjnych lub też sportowych.

Data dodania: 2011-03-17

Wyświetleń: 2241

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W rolnictwie funkcje koni wyparły traktory i ciągniki. Zwierzęta te, jak każde inne również potrzebują odpowiedniej opieki, szczególnie wtedy kiedy chorują. Pamiętajmy jednak, że zarówno utrzymanie koni jak i ich leczenie - nie należy do najtańszych. Dlatego też, jedno z bardziej znanych towarzystw ubezpieczeniowych w naszym kraju, wprowadziło na rynek tanie ubezpieczenia koni. Czym takie polisy się charakteryzują? Warto opisać ich podstawowe funkcje.

Ubezpieczenie konia w PZU, zakupić możemy w trzech opcjach:

- opcja podstawowa - obejmuje straty na skutek zdarzeń losowych takich jak: lawina, ogień, powódź, huragan. Obejmuje także szkody, które powstałe na skutek choroby zwierzęcia. W zakresie tej opcji, znajduje się dodatkowo ubezpieczenia na skutek uboju konia z konieczności. Polisa w tym wariancie wynosi cztery procent sumy jaką zwierzę jest warte.

- opcja podstawowa poszerzona o koszty leczenia zwierzęcia - ubezpieczenie to oprócz wyżej wymienionego zakresu, wzbogacone jest o pokrycie kosztów leczenia konia. Ubezpieczenie to  wynosi cztery i dziewięć dziesiątych procent sumy jaką zwierzę jest warte. Suma takiej polisy wynosi cztery tysiące złotych i nie może przekraczać dziesięć procent wartości zwierzęcia.

- opcja podstawowa poszerzona o koszty leczenia i kradzież konia - ubezpieczenie to oprócz wyżej wymienionego zakresu, wzbogacone jest o pokrycie kosztów leczenia konia i obejmuje dodatkowo szkody powstałe w wyniku jego kradzieży.  Ubezpieczenie to  wynosi sześć i pół procent sumy jaką zwierzę jest warte.

Jeśli jesteśmy zainteresowani, kupnem którejkolwiek z wymienionych opcji jaką jest oferta ubezpieczenie konia w PZU, powinniśmy w celu sfinalizowania umowy ubezpieczeniowej, dostarczyć ubezpieczycielowi, następujące dokumenty:

- zaświadczenie od weterynarza potwierdzające wiek zwierzęcia i jego płeć oraz stan jego zdrowia

- oświadczenie w jakim celu koń jest użytkowany

- w przypadku koni sportowych, dołączyć trzeba także paszport konia i przedstawić numer ewidencyjny zwierzęcia

Ubezpieczenie konia w PZU, nie odpowiada za  straty, które powstały:

- na skutek działań spowodowanych w sposób umyślny

- na skutek chorób bądź wad, które miały już miejsce w momencie zawarcia umowy

- na skutek powikłań chorób lub urazów, które powstały w przeszłości

- na skutek chorób, które przekazane zostały dziedzicznie

- na skutek chorób które powstały w wyniku zaniedbania właściciela konia

- na skutek szkód, które powstały w wyniku innego użytkowania zwierzęcia niż zawiera deklaracja złożona do ubezpieczyciela

Wymienione powyżej warunki mogą oczywiście ulec zmianie bądź też zostać dopasowane do indywidualnych wymagań klienta. Nie mniej jednak tanie ubezpieczenia koni to idealna alternatywa dla ich posiadaczy, przede wszystkim ze względu na istotne oszczędności w ich utrzymaniu. Szczególne warte zainteresowania są te poszerzone opcje, bowiem ich szeroki zakres na pewno zrekompensuje nam większość strat związanych z hodowlą konia. Tanie ubezpieczenia koni to również oferta nie tylko dla hodowców ale i dla indywidualnych posiadaczy. Firmy ubezpieczeniowe w kwestii polis dla zwierząt są zatem bardzo elastyczne i zapewnią nawet najbardziej wymagającemu klientowi - odpowiednią alternatywę polisy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena