Kiedy przyjmujesz pierwszą propozycję pracy na stanowisku skarbnika masz doświadczenie głównego księgowego i praktykę na tym stanowisku. Czasem masz doświadczenie z pracy w jednostce budżetowej a niekiedy przychodzisz z banku czy innej firmy. W takiej sytuacji pierwszą pomyłką, jaką możesz popełnić jest:

Data dodania: 2011-04-19

Wyświetleń: 1726

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nie mogę się przyznać, że czegoś nie wiem

Dlaczego uważam, że to jest pomyłką?

1. Wchodzisz w bardzo szeroki katalog obowiązków, które wymagają wiedzy nie tylko z księgowości. Potrzebujesz poznać wiele aktów prawnych z zakresu finansów publicznych i innych dotyczących podstaw działania samorządu gminnego. Masz prawo pytać i szukać wsparcia

2. Potrzebujesz poznać zasady prowadzenia ewidencji budżetu i narzędzia, które mogą ci w tym pomóc. Powinnaś poznać osoby, które udzielą ci wsparcia

3. Odpowiadasz za sprawozdawczość budżetową i finansową. Potrzebujesz poznać jakie są zasady sporządzania tych sprawozdań, jak powinny je realizować jednostki podległe gminie, kiedy i w jaki sposób przekazują swoje sprawozdania do gminy, czy robią to zgodnie z przepisami prawa? Potrzebujesz informacji jak to jest rozwiązywanie w innych jednostkach samorządu. Wtedy możesz porównać system, który zastałaś z tym, co powinno być.

4. Będziesz współpracować  z wójtem, radą gminy, ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, wojewodą, oraz innymi organami administracji rządowej i samorządowej, jak również organizacjami pozarządowymi, lokalnymi organizacjami, które realizują na zlecenie zadania gminy. Do tego z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie spraw związanych z realizacją budżetu gminy. Potrzebujesz nauczyć się tej współpracy. Potrzebujesz zrozumieć, jaki masz wpływ na jej kształt i rezultaty, które ma przynieść.

5. Oprócz rachunkowości budżetu (organu) możesz mieć w zakresie swoich obowiązków również rachunkowość urzędu. To zdarza się dość często w małych gminach.

6. Będziesz odpowiadać za prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami. Musisz poznać te zasady, podstawę prawną z jakiej wynikają i sposoby, jak je prawidłowo realizować.

7. Będziesz opracowywać projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez wójta gminy dotyczące prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Będziesz uczestniczyć w procesie kontroli wewnętrznej. Będziesz przyjmować kontrole z zewnątrz: RIO, NIK, instytucje udzielające dotacji.

8. Będziesz opracowywać różnego rodzaju analizy i zestawienia, uczestniczyć w zawieraniu umów. Będziesz zastępować innych pracowników i wykonywać różne inne polecenia wójta. itd...

Kiedy zaczynasz pracę, to dostajesz wykaz swoich obowiązków. Często jednak nie wiesz, co kryje się dokładnie pod każdym z punktów na tej liście. Tego będziesz się dowiadywać sukcesywnie podczas swojej pracy.

By oszczędzić sobie stresu i przepracowania, by jeszcze znaleźć czas na regenerację sił potrzebujesz wsparcia. Najlepiej jeśli uda ci się pozyskać je z różnych źródeł. Jakie mogą być owe źródła?

*Pierwszym* z pewnością mogą być pracownicy urzędu. W tym przypadku potrzebujesz umiejętności oceny ich kompetencji i stopnia, w jakim są gotowi z tobą współpracować. Proces pozyskiwania wsparcia z tego źródła może być długi szczególnie w przypadku, gdy obejmujesz stanowisko w wyniku dyscyplinarnego lub "politycznie uzasadnionego" zwolnienia poprzedniego skarbnika. Współpracownicy solidaryzujący się z twoim poprzednikiem mogą nieświadomie wyrażać swoje niezadowolenie ze zmiany niechęcią do współpracy z tobą. Potrzebujesz dyplomacji i cierpliwości w zdobywaniu ich zaufania, jeśli nie masz wpływu na skład zespołu.

*Drugim* źródłem wsparcia mogą być skarbnicy sąsiednich gmin. Warto ich szybko poznać i nawiązać bliższe relacje. Kiedy obejmujesz stanowisko po skarbniku, który odchodzi na emeryturę poproś, by cie zarekomendował swoim znajomym skarbnikom. Dużo szybciej wybudujesz relacje z nimi.

*Trzecim* źródłem mogą być inni skarbnicy, z którymi uda ci się nawiązać współpracę. Znajdziesz ich w różnego rodzaju stowarzyszeniach bardziej lub mniej formalnych. Możesz ich poznać osobiście. Możesz ich poznać wirtualnie, jeśli trafisz do internetowego grona skupionego wokół forum czy innej strony internetowej.

*Czwartym* źródłem, z którego możesz zaczerpnąć pomoc i wsparcie jest współpraca z pracownikami czy właścicielami firm, które dostarczają oprogramowanie dla twojej gminy. Tutaj potrzebujesz tylko umieć ocenić kompetencje i jakość wiedzy, jaka posiadają ci potencjalni partnerzy.

*Piątym* źródłem są pracownicy RIO. Jeśli szybko zrobisz rozpoznanie na kogo i w jakiej sprawie możesz liczyć, to z pewnością ustrzeżesz się przed popełnieniem wielu błędów.

Przekonaj się, że mnie i czytelników mojej strony możesz zaliczyć do trzeciego i czwartego źródła. Wypróbuj nas.

Jak możesz to zrobić?

Licencja: Creative Commons