Termomodernizacja budynku jest inwestycją mającą na celu głównie zmniejszenie kosztów ogrzewania i ciepłej wody. Nasze państwo pomaga inwestorom w ramach systemu wprowadzonego ustawą o termomodernizacji i remontach. Zaciągając kredyt można otrzymać zwrot części kosztów w postaci premii termomodernizacyjnej.

Data dodania: 2011-03-19

Wyświetleń: 2250

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

  Głównym celem  termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie, a także zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem komfortu i właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach. Zatem jeżeli ponosisz duże koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, masz przestarzałą instalację grzewczą, kocioł lub piec, Twoje okna są zużyte i nieszczelne, dom nie jest ocieplony wełną lub styropianem, a Ty sam masz złe samopoczucie we własnym mieszkaniu – oznacza to, że budynek warto gruntownie zmodernizować.

  Podstawowe działania polegają na ociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie starych okien i drzwi, modernizacji lub wymianie systemu grzewczego w budynku, usprawnieniu wentylacji, a przede wszystkim rozpoczęciu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.

  Jakie korzyści uzyskasz w efekcie termomodernizacji? Przede wszystkim zmniejszenie kosztów ogrzewania i ciepłej wody przeciętnie o połowę. Następnie radykalne polepszenie komfortu zamieszkania (mikroklimat mieszkania, estetyka budynku). Przyczynisz się też do ochrony środowiska naturalnego. Wzrośnie wartość rynkowa Twojego domu. Będziesz miał satysfakcję, tym bardziej że możesz otrzymać zwrot części kosztów w postaci premii termomodernizacyjnej. Nasze państwo pomaga inwestorom w ramach systemu wprowadzonego ustawą o termomodernizacji i remontach.

  Dla uzyskania premii termomodernizacyjnej konieczne jest zaciągnięcie kredytu. Premia wynosi obecnie 20% takiego kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na inwestycję. Kredyt na realizację przedsięwzięcia udzielany jest przez bank, który podpisał umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Warto dodać, że beneficjentami premii są nie tylko właściciele budynków wielorodzinnych, ale też domów jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego (np. domów opieki, internatów, domów dziecka, plebanii) oraz użyteczności publicznej (wykorzystywanych przed jednostki samorządu terytorialnego). Jeżeli dysponujesz własnymi środkami, po zaciągnięciu kredytu i przeprowadzeniu termomodernizacji możesz go od razu spłacić, a premia staje się wtedy po prostu zwrotem części kosztów.

  Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Opracowanie to określa przede wszystkim zakres niezbędnych prac remontowych, koszty całkowite inwestycji, wysokość premii oraz roczne oszczędności energii. Audyt może wykonać jedynie autoryzowany audytor energetyczny z odpowiednim doświadczeniem, akceptowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Koszt audytu dla domu jednorodzinnego wynosi od 1.000 do 2.000 zł, a dla budynku wielorodzinnego od 2.000 do 3.000 zł. Kolejnym krokiem jest wybór banku - lista jest dostępna na stronie www.bgk.com.pl. Podczas wyboru banku kredytującego należy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania, które obecnie waha się między 6 a 7%. Warto też pamiętać, że im wyższy kredyt, tym większe możliwości negocjacji. Do wniosku o udzielenie kredytu załącza się wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, audyt energetyczny oraz projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia. Dokumenty są następnie przesyłane do Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie podejmowana jest decyzja o przyznaniu premii. Dopiero wtedy bank kredytujący udzieli kredytu, pobierając jednocześnie 0,6% prowizji. Po przyznaniu premii można przystąpić do realizacji inwestycji termomodernizacyjnej. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z audytem energetycznym i prawem budowlanym, gdyż zaświadczenie o ich zgodności sporządzone przez inspektora nadzoru budowlanego należy złożyć w banku kredytującym. Ostatnim etapem jest przekazanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego naszemu bankowi premii termomodernizacyjnej. Następuje to po zakończeniu wszystkich robót. Bank kredytujący zalicza premię na spłatę części kredytu przyznanego na inwestycję. Pozostała kwota spłaca się z powstałych oszczędności. Dzięki termomodernizacji zyskują więc nie tylko mieszkańcy, ale też otoczenie i środowisko.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena