Kredyt hipoteczny jest najpopularniejszym środkiem do szybkiego spełnienia marzenia o własnym domu. Artykuł opisuje poszczególne etapy procedury kredytowej.

Data dodania: 2011-01-09

Wyświetleń: 2696

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

  Budowę własnego domu można sfinansować na trzy sposoby. Pierwszy to własna gotówka – sposób najszybszy, z przyczyn obiektywnych jeszcze rzadko spotykany. Drugi – budowanie etapami korzystając z własnych środków – sposób częściej występujący, trwający latami. Sposób trzeci – kredyt budowlano-hipoteczny w banku – najbardziej popularny, stosunkowo szybki. Kredyt zwiąże Cię z bankiem na wiele lat, unikniesz jednak wieloletniego oszczędzania.

  Procedura kredytowa składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem będzie zgłoszenie chęci zaciągnięcia kredytu. Możesz to zrobić poprzez spotkanie z Doradcą lub bezpośrednio w placówce banku. Drugi krok to zgromadzenie stosownych dokumentów niezbędnych dla banku w celu przeprowadzenia analizy Twojego wniosku oraz zdolności kredytowej. Następnie odbywają się oględziny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Zebrane dokumenty przekazujesz Doradcy i z jego pomocą wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem, przyspieszającym uzyskanie kredytu, jest umówienie się na spotkanie z Doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Czwarty krok to promesa, czyli decyzja o przyznaniu kredytu, która jest podejmowana do 2 tygodni od złożenia kompletu dokumentów. W tym czasie bank sprawdza poprawność wypełnienia złożonego wniosku z załącznikami i sporządza umowę kredytową. Piątym krokiem jest podpisanie umowy kredytowej. Szósty krok to kompletowanie dokumentów dotyczących zabezpieczenia kredytu  hipoteką Twojej nieruchomości i przekazanie ich bankowi. Siódmy – ostatni krok należy do banku, który uruchamia kredyt. Kredyt budowlany jest wypłacany w transzach, w zależności od harmonogramu i postępów inwestycji.

  W przypadku, gdy kredytem chcesz sfinansować jednocześnie zakup działki i budowę domu, w większości banków czeka Cię niestety podwójna analiza kredytowa: pierwsza przed zakupem działki, a druga przed rozpoczęciem budowy domu. Możesz jednak zaoszczędzić czas i nerwy zaciągając kredyt w banku stosującym  procedurę uproszczoną. Bank przeprowadzi jedną analizę kredytową i podpisze z Tobą jedną umowę kredytową.

  Gdy posiadasz już działkę sprawa jest prostsza. Bank może ją przyjąć jako wkład własny, a Ty zaoszczędzisz pieniądze. Wkład własny obliczany jest jako stosunek wartości działki do wartości nieruchomości po zakończeniu budowy. Jeżeli przykładowo jesteś właścicielem działki wartej 100.000,00 zł, a budowa będzie kosztować 350.000,00 zł, to wkład własny obliczony na potrzeby kredytu wyniesie: ((100.000) / (100.000 + 350.000))*100 = 22,22%.

  Zaciągając kredyt pamiętaj, że oprócz raty musisz jeszcze utrzymać siebie, dlatego zawsze warto negocjować wysokość oprocentowania.

  Bank udzieli kredytu po zapoznaniu się z Twoją sytuacją finansową na podstawie określonych zaświadczeń. W Polsce nie ma ujednoliconej techniki badania zdolności kredytowej – każdy bank ma własną metodologię i własne podejście do klientów. Dokumenty będą też różne w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną pracującą na etacie czy podmiotem gospodarczym. Osoby fizyczne zazwyczaj przedstawiają zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z różnych źródeł oraz dokumenty potwierdzające tożsamość, oświadczenia i zaświadczenia o posiadaniu lub nie innych zobowiązań kredytowych i wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Przedsiębiorstwa natomiast przedstawiają sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, rachunek zysków i strat, bilans, dokumenty rejestracyjne oraz zaświadczenia o wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Zgromadzenie wymaganych przez bank dokumentów może być czasochłonne  i stresujące. Terminy oczekiwania w różnych instytucjach są dłuższe niż powinny, a ludzie są tylko ludźmi. Dlatego warto wcześniej zadbać o stosowne zaświadczenia, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów. Kompletność dokumentacji znacznie skraca czas oczekiwania na decyzję kredytową i wypłatę kredytu.

Z dokumentów dotyczących planowanej inwestycji konieczny będzie akt notarialny zakupu działki, Wypis z Rejestru Gruntów oraz aktualny opis Księgi wieczystej nieruchomości proponowanej do zabezpieczenia kredytu. Jeżeli masz już działkę, wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, przygotuj także umowę o roboty budowlane z Wykonawcą oraz dokumenty rejestrowe Wykonawcy (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku budowy systemem gospodarczym potrzebna będzie jak wyżej decyzja o pozwoleniu na budowę z zatwierdzonym projektem budowlanym, kosztorys oraz ewentualne umowy z wykonawcami części robót.

  Po podpisaniu umowy musisz spełnić warunki konieczne do uruchomienia kredytu. I tak przy zakupie działki budowlanej będzie wymagany akt notarialny z wnioskiem o wpis hipoteki. Jeżeli rozpoczynasz budowę bank będzie wymagał potwierdzenia złożenia opłaconego wniosku o wpis hipoteki (składa się go we właściwym dla nieruchomości sądzie rejonowym).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena